JN br. 11/2017 – Motorno vozilo

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Nabavka dobara - JN7-1/2017 - Medicinski i laboratorijski potrošni materijal

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora P1

Odluka o dodeli ugovora P2

Odluka o dodeli ugovora P3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3

 

 

Nabavka dobara - JN6-1/2017 - Hemijski proizvodi

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora P1

Odluka o dodeli ugovora P2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

 

Nabavka usluga - JN10/2017 - Usluge štampanja i srodne usluge

Poziv za ponošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Nabavka dobara - JN9/2017 – Računarska oprema i materijal

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Nabavka dobara - JN8/2017 – Kancelarijski materijal

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora P1

Odluka o dodeli ugovora P2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

 

Nabavka dobara - JN7/2017 – Medicinski i laboratorijski potrošni materijal

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori 1

Pitanja i odgovori 2

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Pitanja i odgovori 3

Pitanja i odgovori 4

Pitanja i odgovori 5

Odluka o dodeli ugovora P1

Odluka o dodeli ugovora P2

Odluka o dodeli ugovora P3

Odluka o dodeli ugovora P4

Odluka o dodeli ugovora P5

Odluka o dodeli ugovora P6

Odluka o dodeli ugovora P7

Odluka o dodeli ugovora P8

Odluka o dodeli ugovora P10

Odluka o dodeli ugovora P11

Odluka o dodeli ugovora P12

Odluka o dodeli ugovora P13

Odluka o dodeli ugovora P14

Odluka o dodeli ugovora P15

Odluka o dodeli ugovora P16

Odluka o dodeli ugovora P17

Odluka o dodeli ugovora P18

Odluka o dodeli ugovora P20

Odluka o dodeli ugovora P21

Odluka o dodeli ugovora P22

Odluka o dodeli ugovora P23

Odluka o dodeli ugovora P24

Odluka o dodeli ugovora P25

Odluka o dodeli ugovora P26

Odluka o dodeli ugovora P27

Odluka o dodeli ugovora P28

Odluka o dodeli ugovora P30

Odluka o dodeli ugovora P31

Odluka o dodeli ugovora P34

Odluka o dodeli ugovora P35

Odluka o dodeli ugovora P37

Odluka o dodeli ugovora P38

Odluka o dodeli ugovora P39

Odluka o dodeli ugovora P40

Odluka o dodeli ugovora P41

Odluka o dodeli ugovora P42

Odluka o dodeli ugovora P43

Odluka o dodeli ugovora P44

Odluka o obustavi postupka P9

Odluka obustavi postupka P19, 29, 32, 33, 36

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P34

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P41

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P44

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P11

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P13

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P21

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P25

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P37

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P38

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P39

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P7

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P10

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P42

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P43

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P20

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P22

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P26

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P30

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P31

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P28

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P40

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P23

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P35

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P12

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P27

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P8

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P18

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P24

 

 

Nabavka dobara - JN6/2017 - Hemijski proizvodi

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori 1

Pitanja i odgovori 2

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1

Pitanja i odgovori 3

Pitanja i odgovori 4

Pitanja i odgovori 5

Odluka o dodeli ugovora P1

Odluka o dodeli ugovora P2

Odluka o dodeli ugovora P3

Odluka o dodeli ugovora P4

Odluka o dodeli ugovora P5 

Odluka o dodeli ugovora P6 

Odluka o dodeli ugovora P7

Odluka o dodeli ugovora P8 

Odluka o dodeli ugovora P9 

Odluka o dodeli ugovora P10 

Odluka o dodeli ugovora P11 

Odluka o dodeli ugovora P12

Odluka o dodeli ugovora P13 

Odluka o dodeli ugovora P14

Odluka o dodeli ugovora P15

Odluka o dodeli ugovora P16

Odluka o dodeli ugovora P17

Odluka o dodeli ugovora P18 

Odluka o dodeli ugovora P20

Odluka o dodeli ugovora P21

Odluka o dodeli ugovora P22

Odluka o dodeli ugovora P24

Odluka o dodeli ugovora P25

Odluka o dodeli ugovora P27 

Odluka o dodeli ugovora P28 

Odluka o dodeli ugovora P29

Odluka o dodeli ugovora P31 

Odluka-o-obustavi-postupka-P19-23-26-30

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P10

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P11

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P12

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P18

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P20

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P21

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P22

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P28 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P7

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P8

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P13

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P24

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P31

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P25

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P29

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P9

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P27

 

Nabavka dobara - JN5/2017 - Proizvodi za čišćenje

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora P1

Odluka o dodeli ugovora P2

Odluka o dodeli ugovora P3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3

 

Nabavka dobara - JN 4/2017 - Hrana za lab, životinje

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavka usluga - JN 3/2017 - Usluge obezbeđenja

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Nabavka dobara - JN 2/2017 - Električna energija

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Nabavka dobara - JN 1/2017 - Gorivo za motorna vozila

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori 1

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11108 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent