• promocija-nauke
  • laboratorije-01
  • laboratorije-02
  • laboratorije-03
  • laboratorije-04
  • laboratorije-05
  • laboratorije-06
  • laboratorije-07
  • panorama

U Beogradu 11. i 12. aprila 2019. godine u Svečanoj sali zgrade Rektorata Univerziteta u Beogradu održan je The 2nd Balkans - China Mini - Symposium on Natural Products and Drug Discovery. Pored naučnika iz Kine i Srbije, Simpozijumu su prisustvovali i istraživači iz Grčke, Kipra, Makedonije, Bugarske, Rumunije i Finske. Takođe, potpisan je Memorandum o uzajamnoj saradnji između naučnih Instituta i Fakulteta Kine i Srbije.

sreda, 10 april 2019 11:36

Beloglavi sup Dobrila se vraća kući

Beloglavog supa Dobrilu koju su kolege iz Fondacije za zaštitu ptica grabljivaca – Beograd obeležili na gnezdu na Uvcu 2018. godine, tokom migracije naišla je na hladan talas u Turskoj u planinama blizu granice sa Sirijom. U Saradnji sa Ministarstvom za zaštitu prirode Turske dogovoreno je da se Dobrila pusti ali se ona uporno vraćala nekoliko puta. Pošto je za Dobrilu najbolje da se vrati kući na Uvac, u matičnu koloniju, započeta je akcija njenog povratka.

U Beogradu 11. i 12. aprila 2019. godine u Svečanoj sali zgrade Rektorata Univerziteta u Beogradu održaće se The 2nd Balkans - China Mini - Symposium on Natural Products and Drug Discovery. Organizator kongresa je Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", a koorganizatori su Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Šangajski Institut (SIMM).

Program Simpozijuma

"Pavle Savić" je program saradnje "Partnerstvo Hubert Curien" (PHC) između Republike Srbije i Republike Francuske u oblasti naučnih i tehničkih istraživanja.

Cilj programa je da omogući aktivno učešće i mobilnost mladih istraživača, naročito doktoranata i post-doktoranata, objavljivanje zajedničkih publikacija i patenata, kao i razvoj već postojeće saradnje i uključivanje u programe finansirane od strane Evropske unije.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11108 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent