ЈН бр. 11/2017 – Моторно возило

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка добара - ЈН7-1/2017 - Медицински и лабораторијски потрошни материјал

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора П1

Одлука о додели уговора П2

Одлука о додели уговора П3

Обавештење о закљученом уговору П1

Обавештење о закљученом уговору П2

Обавештење о закљученом уговору П3

 

Набавка добара - ЈН6-1/2017 - Хемијски производи

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора П1

Одлука о додели уговора П2

Обавештење о закљученом уговору П1

Обавештење о закљученом уговору П2

 

Набавка услуга - ЈН10/2017 - Услуге штампања и сродне услуге

Позив за поношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка добара - ЈН9/2017 Рачунарска опрема и материјал

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене и допуне конкурсне документације

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка добара - ЈН8/2017 Канцеларијски материјал

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора П1

Одлука о додели уговора П2

Обавештење о закљученом уговору П1

Обавештење о закљученом уговору П2

 

Набавка добара - ЈН7/2017 Медицински и лабораторијски потрошни материјал

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори 1

Питања и одговори 2

Измене и допуне конкурсне документације

Питања и одговори 3

Питања и одговори 4

Питања и одговори 5

Одлука о додели уговора П1

Одлука о додели уговора П2

Одлука о додели уговора П3

Одлука о додели уговора П4

Одлука о додели уговора П5

Одлука о додели уговора П6

Одлука о додели уговора П7

Одлука о додели уговора П8

Одлука о додели уговора П10

Одлука о додели уговора П11

Одлука о додели уговора П12

Одлука о додели уговора П13

Одлука о додели уговора П14

Одлука о додели уговора П15

Одлука о додели уговора П16

Одлука о додели уговора П17

Одлука о додели уговора П18

Одлука о додели уговора П20

Одлука о додели уговора П21

Одлука о додели уговора П22

Одлука о додели уговора П23

Одлука о додели уговора П24

Одлука о додели уговора П25

Одлука о додели уговора П26

Одлука о додели уговора П27

Одлука о додели уговора П28

Одлука о додели уговора П30

Одлука о додели уговора П31

Одлука о додели уговора П34

Одлука о додели уговора П35

Одлука о додели уговора П37

Одлука о додели уговора П38

Одлука о додели уговора П39

Одлука о додели уговора П40

Одлука о додели уговора П41

Одлука о додели уговора П42

Одлука о додели уговора П43

Одлука о додели уговора П44

Одлука обустави поступка П9

Одлука обустави поступка П19, 29, 32, 33, 36

Обавештење о закљученом уговору П34

Обавештење о закљученом уговору П41

Обавештење о закљученом уговору П44

Обавештење о закљученом уговору П2

Обавештење о закљученом уговору П3

Обавештење о закљученом уговору П4

Обавештење о закљученом уговору П11

Обавештење о закљученом уговору П13

Обавештење о закљученом уговору П17

Обавештење о закљученом уговору П21

Обавештење о закљученом уговору П25

Обавештење о закљученом уговору П37

Обавештење о закљученом уговору П38

Обавештење о закљученом уговору П39

 Обавештење о закљученом уговору П5

Обавештење о закљученом уговору П7

Обавештење о закљученом уговору П10

Обавештење о закљученом уговору П42

Обавештење о закљученом уговору П1

Обавештење о закљученом уговору П6

Обавештење о закљученом уговору П16

Обавештење о закљученом уговору П20

Обавештење о закљученом уговору П22

Обавештење о закљученом уговору П26

Обавештење о закљученом уговору П30

Обавештење о закљученом уговору П31

Обавештење о закљученом уговору П28

Обавештење о закљученом уговору П40

Обавештење о закљученом уговору П23

Обавештење о закљученом уговору П35

Обавештење о закљученом уговору П12

Обавештење о закљученом уговору П15

Обавештење о закљученом уговору П27

Обавештење о закљученом уговору П8

Обавештење о закљученом уговору П14

Обавештење о закљученом уговору П18

Обавештење о закљученом уговору П24

 

Набавка добара - ЈН6/2017 - Хемијски производи

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори 1

Питања и одговори 2

Измене и допуне конкурсне документације 1

Питања и одговори 3

Питања и одговори 4

Питања и одговори 5

Одлука о додели уговора П1

Одлука о додели уговора П2 

Одлука о додели уговора П3 

Одлука о додели уговора П4

Одлука о додели уговора П5

Одлука о додели уговора П6

Одлука о додели уговора П7 

Одлука о додели уговора П8

Одлука о додели уговора П9

Одлука о додели уговора П10

Одлука о додели уговора П11

Одлука о додели уговора П12

Одлука о додели уговора П13 

Одлука о додели уговора П14 

Одлука о додели уговора П15

Одлука о додели уговора П16

Одлука о додели уговора П17

Одлука о додели уговора П18 

Одлука о додели уговора П20 

Одлука о додели уговора П21

Одлука о додели уговора П22 

Одлука о додели уговора П24 

Одлука о додели уговора П25

Одлука о додели уговора П27

Одлука о додели уговора П28

Одлука о додели уговора П29

Одлука о додели уговора П31 

Одлука о обустави поступка-П19-23-26-30 

Обавештење о закљученом уговору П4

Обавештење о закљученом уговору П10

Обавештење о закљученом уговору П11

Обавештење о закљученом уговору П12

Обавештење о закљученом уговору П17

Обавештење о закљученом уговору П18

Обавештење о закљученом уговору П20

Обавештење о закљученом уговору П21

Обавештење о закљученом уговору П22

Обавештење о закљученом уговору П28

Обавештење о закљученом уговору П6

Обавештење о закљученом уговору П7

Обавештење о закљученом уговору П8

Обавештење о закљученом уговору П13

Обавештење о закљученом уговору П14

Обавештење о закљученом уговору П15

Обавештење о закљученом уговору П24

Обавештење о закљученом уговору П31

Обавештење о закљученом уговору П1

Обавештење о закљученом уговору П25

Обавештење о закљученом уговору П29

Обавештење о закљученом уговору П2

Обавештење о закљученом уговору П3

Обавештење о закљученом уговору П5

Обавештење о закљученом уговору П9

Обавештење о закљученом уговору П16

Обавештење о закљученом уговору П27

 

 

Набавка добара - ЈН5/2017 - Производи за чишћење

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора П1

Одлука о додели уговора П2

Одлука о додели уговора П3

Обавештење о закљученом уговору П1

Обавештење о закљученом уговору П2

Обавештење о закљученом уговору П3

 

Набавка добара - ЈН 4/2017 - Храна за лаб, животиње

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка услуга - ЈН 3/2017 - Услуге обезбеђења

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка добара - ЈН 2/2017 - Електрична енергија

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка добара - ЈН 1/2017 - Гориво за моторна возила

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори 1

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11108 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent