Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković" je jedan od suizdavača časopisa Archives of Biological Sciences, organ Srpskog biološkog društva. Časopis je osonovan 1949. godine pod nazivom „Arhiv bioloških nauka". Osnivač časopisa i prvi glavni i odgovorni urednik bio je akademik Siniša Stanković. Od 1987. godine časopis izlazi na engleskom jeziku. U 1993. godini menja naziv u „Archives of Biological Sciences" i pod tim imenom izlazi i danas.
„Archives of Biological Sciences" je multidisciplinarni časopis koji objavljuje radove iz različitih disciplina biologije, uključujući molekularnu biologiju, biohemiju, fiziologiju, ekologiju i beomedicinska istraživanja. Časopis izlazi četiri puta godišnje, a od 2002. godine dostupan je i u elektronskom obliku. Časopis je indeksiran u nekoliko svetskih indeksnih baza naučnih časopisa, a 2008. godine je priključen SCI listu listu (Science Citation Index – Thomson Reuters). Za 2017. godinu, prema Izveštaju o citiranosti "Journal Citation Report for 2020", ostvario je faktor uticajnosti (Impact Factor) 0.956.

 

 

 

korica casopisa vol6 no4Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković" je jedan od suizdavača časopisa Water Research and Management koga izdaje Srpsko društvo za zaštitu voda. Ovaj časopis osnovan je 2011. godine sa idejom da se ustanovi platforma za razmenu informacija iz svih oblasti istraživanja voda, kao i da se ostvari bolja veza između nauke i sistema upravljanja vodama. Pored Instituta, suizdavači časopisa su i Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi” i Međunarodno udruženje preduzeća koja se bave vodosnabdevanjem (The International Association of Water Supply Companies in the Danube River Catchment Area - IAWD). Časopis izlazi četiri puta godišnje. Redakcioni odbor trenutno radi na uključivanju WRM u više indeksnih baza.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11108 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent