Funkcionalna hrana 21. veka : prirodni proizvodi iz perspektive naučnika Funkcionalna hrana 21 veka KORICE

Ivanov M, Petrović J, Stojković D, Kostić M, Ćirić A, Glamočlija J, Soković M. Funkcionalna hrana 21. veka - prirodni proizvodi iz perspektive naučnika. Beograd: Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković"; 2020. 39 p. ISBN: 978-86-80335-13-1

 

 

 

 

 

 

 

Immunology at the Confluence of Multidisciplinary Approaches : abstract book Abstract book finalno K1

Saksida T, Stanisavljević S, Miljković Đ, editors. Immunology at the Confluence of Multidisciplinary Approaches : abstract book. Belgrade: Institute for Biological Research "Siniša Stanković", University of Belgrade; Immunological Society of Serbia; 2019. 136 p. ISBN: 978-86-80335-12-4

 

 

 

 

 

 

Multinational Congress on Microscopy (14 ; 2019 ; Beograd)Proceedings MCM2019 K1

MCM2019 [Elektronski izvor] : proceedings / 14th Multinational Congress on Microscopy, [September 15-20, 2019, Belgrade, Serbia] ; [editors, Jasmina Grbović Novaković, Nataša Nestorović, Dragan Rajnović]. - Belgrade : Serbian Society for Microscopy : Institute for Biological Research "Siniša Stanković" : Serbian Society for Microscopy, 2019 (Beograd : Knjigoveznica i kartonaža Grbović M. Milica). - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm. ISBN 978-86-80335-11-7.

 

 

 

 

 

 

Balkans-China Mini-symposium on Natural Products and Drug Discovery (2 ; 2019 ; BOOK OF ABSTRACTS K1Beograd)

Book of abstracts / The 2nd Balkans-China Mini-symposium on Natural Products and Drug Discovery, 11-13 April, 2019 Belgrade, Serbia ; [organizer] Institute for Biological Research "Siniša Stanković", University of Belgrade ; [co-organizers Goverment of the Republic of Serbia [and] Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia [and] Shanghai Institute of Materia Medica (SIMM),Chinese Academy of Science (CAS), China] ; editor Marina Soković]. ISBN 978-86-80335-10-0

 

 

 

 

 

 

CELLFIT Workshop (2 ; 2019 ; Beograd)CellFit workshop 2019 K1
Cells Communicate! : Book of Abstracts of the Second CellFit Workshop 2019 Belgrade, Serbia 13 - 14 March, 2019. / editors Tiziana Brevini ... [et al.]. - Belgrade : Institute for Biological Research "Siniša Stanković", University ; Brussels : COST Action CA16119, 2019 (Belgrade : Copy Planet). - 104 str. ; 21 cm. ISBN 978-86-80335-08-7

 

 

 

 

 

 

 

INTERNATIONAL Conference on Plant Biology (3 ; 2018 ; Belgrade)SPPS 2018
Book of Abstracts / 3rd International Conference on Plant Biology and 22nd SPPS Meeting , 9-12 June 2018, Belgrade ; organized by Serbian Plant Physiology Society and Institute for Biological Research "Siniša Stanković", University of Belgrade and Faculty of Biology, University of Belgrade ; editor Branka Uzelac. - Belgrade : Serbian Plant Physiology Society : University, Institute for Biological Research "Siniša Stanković" : University,Faculty of Biology, 2018 (Zemun : Alta Nova). - 188 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 978-86-912591-5-0

Zbornik apstrakata se može preuzeti iz Repozitorijuma arhiviranih digitalnih radova Instuta, RADaR.

 

 

 

 

 

 

 

  IUBMB MolBioS 2018Program & Book of Abstracts / IUBMB Advanced School Nutrition, Metabolism and Aging, 2018 [Petnica] ; [editor Ana Đorđević]. - Belgrade : Institute for Biological Research "Siniša Stanković", 2018 (Belgrade : Zeppelin Pro). - III, 41 str. : ilustr. ; 30 cm. ISBN: 978-86-80335-07-0.

Publikacija „Program & Book of Abstract IUBMB Advanced School Nutrition, Metabolism and Aging“ obuhvata finalni program i sažetke radova koji su prezentovani u okviru međunarodne naučne škole koja je održana u Istraživačkoj stanici „Petnica“ od 15. do 19. oktobra 2018. godine.
Program škole je obuhvatao spektar tema iz oblasti ishrane, metabolizma i starenja, a kroz ovu publikaciju predstavljeni su najnoviji rezultati istraživanja o molekularnim mehanizmima koji se nalaze u osnovi metaboličkih poremećaja povezanih sa gojaznošću i dijabetesom, o metaboličkim efektima različitih nutrijenata kao što su fruktoza, aronija i kakao, kao i o istraživanja senescencije i disfunkcije ćelija u starenju.
Recenzenti publikacije su prof. dr Gordana Matić, dr Selma Kanazir, dr Melita Vidaković i dr Nataša Veličković iz Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković, zatim dr Aleksandra Stanković iz Instituta za nuklearne nauke „Vinča“, kao i prof. dr Tatjana Kostić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Zbornik apstrakata se može preuzeti iz Repozitorijuma arhiviranih digitalnih radova Instuta, RADaR.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasih 70 godina

NAŠIH 70 godina : Univerzitet u Beogradu, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković" / [urednici Pavle Pavlović, Mirjana Mihailović, Momir Paunović]. - Beograd : Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu, 2017 (Beograd : Dis publik). - 231 str. : ilustr. ; 30 cm. ISBN 978-86-80335-06-3.

Povodom obeležavanja 70 godina uspešnog rada, Institut za biološka istraživanja ”Siniša Stanković” je objavio monografiju pod nazivom ”Naših 70 godina”. Monografija prikazuje istorijski pregled rada Instituta, od samih početaka u okviru Srpske akademije nauka (1947), kroz sve faze njegovog razvoja, do danas, kada je Institut deo Univerziteta u Beogradu. Monografija obuhvata prikaz naučnoistraživačkog rada instituta kao celine, ali je razmtran i istorijski razvoj i doprinos 14 odeljenja koja danas aktivno rade u Institutu. U Monografiji je dat pregled svih zaposlenih u Institutu, od osnivanja do danas. Monografija je dokaz kontinuiteta osnovnih naučnih istraživanja iz oblasti biologije u Institutu, koja traju punih sedamdeset godina i svedoči da osnovna istraživanja u biologiji u Srbiji prate savremene svetske tokove. Monografija je potvrda da je biologija u Srbiji zabeležila izuzetan napredak.

Monografija se može preuzeti iz Repozitorijuma arhiviranih digitalnih radova Instuta, RADaR.

 

 

 

IBISS Monografija 2011 2015 webINSTITUT za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu : bibliografija : 2011-2015 / [urednici Pavle Pavlović i Mirjana Mihailović ; priređivač Zorica Janković]. - Beograd : Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet, 2016 (Beograd : Data Copy). - II, 327 str. ; 21 cm. ISBN 978-86-80335-05-6

Bibliografija radova istraživača Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu obuhvata projektni period od 2011. do 2015. godine. U ovom periodu Institut je vodio 21 projekat iz oblasti osnovnih istraživanja koje je finansiralo Ministarstvo nauke, prosvete i tehnološkog razvoja Republike Srbije, zatim 3 projekta u okviru Programa sufinansiranja integralnih i interdisciplinarnih istraživanja i 2 projekta u okviru Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja. 

 

 

 

biotehnologija
Biotehnologija u hortikulturi : drveće. [Knj.] 1
/ Ljiljana Radojević ; [sheme i crteži Jovana Miholčić ; vinjete Aleksandar Radojević]. - Beograd : AGM knjiga : Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", 2016 (Zemun : Graphic studio). - 259 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN 978-86-86363-65-7

Knjiga pod naslovom "Biotehnologija u hortikulturi: Drveće I" prof. dr Ljiljane Radojević sadrži četiri celine u kojima je detaljno opisana primena različitih metoda i tehnika za kulturu in vitro drveća. To je nova biotehnologija za mikropropagaciju značajnih drvenastih vrsta za voćarstvo, šumarstvo i parkovsku hortikulturu u odnosu na klasičnu propagaciju drveća u staklenicima i plantažama.

 

 

 

 

 

 

 

 

IBISS Monografija 2001 2010 webInstitut za biološka istraživanja "Siniša Stanković" u prvoj deceniji 21. veka : [monografija] / [Pavle Pavlović i Mirjana Mihailović ; prevod na engleski Jonathan Pendlebury]. - 2. izd. - Beograd : Univerzitet, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", 2013 (Beograd : Čugura print). - VIII, 390 str. : ilustr. ; 21 x 24 cm. ISBN 978-86-80335-04-9

Monografija o Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ u Beogradu obuhvata period istraživanja u Institutu u prvoj deceniji XXI veka i ukazuje na pravce i viziju budućeg razvoja biološke nauke u Srbiji. Pisana je tokom istraživačkog perioda, od 2011. do 2014, tako da smo bili u prilici da dobijemo jasnu potvrdu o kontinuitetu osnovnih naučnih istraživanja u Institutu koja traju više od šezdeset godina, i koja su u skladu sa Osnivačkim aktom Instituta.

 

 

 

DNS 6 kongres drustva za neuronauke srbije 2013 CDKnjiga sažetaka [Elektronski izvor] = Book of Abstract / VI Kongres DNS [Društvo za neuronauke Srbije], Beograd, 14-16, Novembar 2013. = 6th SNS [Serbian Neuroscience Society] Congress ; [organizatori Društvo za neuronauke Srbije ... [et al.] ; urednici Selma Kanazir, Danijela Savić, Aleksandra Isaković]. - Beograd : Društvo za neuronauke Srbije : Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja : Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", 2013 (Beograd : Društvo za neuronauke Srbije). - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm. ISBN 978-86-917255-0-1

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent