Članovi Naučnog veća Instituta za biološka istraživanja “Siniša Stanković” za mandatni period 2019 - 2021. godine

Predsednik: dr Aleksej Tarasjev
Zamenik predsednika: dr Slađan Pavlović

 1. dr Bjelobaba Ivana –naučni savetnik
 2. dr Blagojević Duško – naučni savetnik
 3. dr Blagojević Jelena - naučni savetnik
 4. dr Đikanović Vesna – viši naučni saradnik
 5. dr Đorđević Ana – naučni savetnik
 6. dr Filipović Branko – naučni savetnik
 7. dr Glamočlija Jasmina – naučni savetnik
 8. dr Ilijin Larisa – naučni savetnik
 9. dr Jojić Vida - viši naučni saradnik
 10. dr Lavrnja Irena – naučni savetnik
 11. dr Mijatović Sanja – naučni savetnik
 12. dr Miler Marko - naučni saradnik
 13. dr Mitrović Miroslava – naučni savetnik
 14. dr Mihailović Mirjana – naučni savetnik
 15. dr Mišić Danijela – naulni savetnik
 16. dr Nestorović Nataša – naučni savetnik
 17. dr Pavlović Pavle – naučni savetnik
 18. dr Pavlović Slađan – naučni savetnik
 19. dr Paunović Momir – naučni savetnik
 20. dr Perić Mataruga Vesna – naučni savetnik
 21. dr Petković Branka – naučni savetnik
 22. dr Pešić Milica – naučni savetnik
 23. dr Saksida Tamara – naulni savetnik
 24. dr Stojanović Ivana – naučni savetnik
 25. dr Subotić Angelina – naučni savetnik
 26. dr Šiler Branislav – viši naučni saradnik
 27. dr Tarasjev Aleksej – naučni savetnik
 28. dr Vidaković Melita – naučni savetnik
 29. dr Vojnović Milutinović Danijela – viši naučni saradnik
 30. dr Vukov Tanja – viši naučni saradnik

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent