Članovi Naučnog veća Instituta za biološka istraživanja “Siniša Stanković” za mandatni period 2023 - 2025. godine

Predsednik: dr Tanja Vukov
Zamenik predsednika: dr Ana Đorđević

 1. dr Blagojević Duško - naučni savetnik
 2. dr Budinski Ivana - viši naučni saradnik
 3. dr Vojnović Milutinović Danijela - naučni savetnik
 4. dr Vukov Tanja - naučni savetnik
 5. dr Glamočlija Jasmina - naučni savetnik
 6. dr Davidović Slobodan - viši naučni saradnik
 7. dr Đikanović Vesna - viši naučni saradnik
 8. dr Đorđević Ana - naučni savetnik
 9. dr Zogović Nevena - viši naučni saradnik
 10. dr Ilijin Larisa - naučni savetnik
 11. dr Jojić Vida - naučni savetnik
 12. dr Kolarević Stoimir - viši naučni saradnik
 13. dr Mijatović Sanja - naučni savetnik
 14. dr Miler Marko - viši naučni saradnik
 15. dr Mirkov Ivana - naučni savetnik
 16. dr Mihailović Mirjana - naučni savetnik
 17. dr Mišić Danijela - naučni savetnik
 18. dr Nestorović Nataša - naučni savetnik
 19. dr Otašević Vesna - naučni savetnik
 20. dr Pavlović Slađan - naučni savetnik
 21. dr Paunović Momir - naučni savetnik
 22. dr Perić Mataruga Vesna - naučni savetnik
 23. dr Petković Branka - naučni savetnik
 24. dr Pešić Milica - naučni savetnik
 25. dr Savković Uroš - viši naučni saradnik
 26. dr Saksida Tamara - naučni savetnik
 27. dr Stojanović Ivana - naučni savetnik
 28. dr Tarasjev Aleksej - naučni savetnik
 29. dr Filipović Branko - naučni savetnik
 30. dr Šiler Branislav - naučni savetnik

 

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11108 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent