Članovi Naučnog veća Instituta za biološka istraživanja “Siniša Stanković” za mandatni period 2021 - 2023. godine

Predsednik: dr Tanja Vukov
Zamenik predsednika: dr Ana Đorđević

 1. dr Bjelobaba Ivana –naučni savetnik
 2. dr Blagojević Duško – naučni savetnik
 3. dr Blagojević Jelena - naučni savetnik
 4. dr Đikanović Vesna – viši naučni saradnik
 5. dr Đorđević Ana – naučni savetnik
 6. dr Filipović Branko – naučni savetnik
 7. dr Glamočlija Jasmina – naučni savetnik
 8. dr Ilijin Larisa – naučni savetnik
 9. dr Jojić Vida - viši naučni saradnik
 10. dr Kolarević Stoimir - viši naučni saradnik
 11. dr Mijatović Sanja – naučni savetnik
 12. dr Miler Marko - naučni saradnik
 13. dr Mitrović Miroslava – naučni savetnik
 14. dr Mihailović Mirjana – naučni savetnik
 15. dr Mišić Danijela – naučni savetnik
 16. dr Pavlović Pavle – naučni savetnik
 17. dr Pavlović Slađan – naučni savetnik
 18. dr Paunović Momir – naučni savetnik
 19. dr Perić Mataruga Vesna – naučni savetnik
 20. dr Petković Branka – naučni savetnik
 21. dr Pešić Milica – naučni savetnik
 22. dr Saksida Tamara – naučni savetnik
 23. dr Savković Uroš - naučni saradnik
 24. dr Stojanović Ivana – naučni savetnik
 25. dr Subotić Angelina – naučni savetnik
 26. dr Šiler Branislav – naučni savetnik
 27. dr Tanasković Marija - naučni saradnik
 28. dr Tarasjev Aleksej – naučni savetnik
 29. dr Vojnović Milutinović Danijela – naučni savetnik
 30. dr Vukov Tanja - naučni savetnik

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent