• promocija-nauke
  • laboratorije-01
  • laboratorije-02
  • laboratorije-03
  • laboratorije-04
  • laboratorije-05
  • laboratorije-06
  • laboratorije-07
  • panorama

"Uticaj dehidratacije i rehidratacije na fiziološki odgovor i ekspresiju gena za akvaporine i metabolizam apscisinske kiseline kod Impatiens walleriana"

ponedeljak, 16. maj 2022. godine u 12.00

Biblioteka IBISS

Predavači: dr Ben Wielstra i PhD studenti Manon de Visser i James France, sa Univerziteta u Lajdenu (Leiden), Holandija

Vreme: sreda, 18. maj 2022. u 12.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Hidrobiološki zavod iz Ohrida je u subotu 26. marta obeležio 130 godina od rođenja akademika Siniše Stankovića. Na svečanosti su prisustvovali dr Mirjana Mihailović, direktor Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ – Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu i pomoćnik direktora, dr Momir Paunović.

Ovom prilikom je obnovljen memorandum o saradnja ove dve naučne institucije.

Više o ovom događaju možete pročitati ovde.

Razvoj bioloških nauka kod nas nije moguće odvojiti od imena prof. Siniše Stankovića. Njegova reč, teorijska misao, način definisanja naučne problematike i nastojanja na proučavanju života kao jedinstvene i nedeljive celine, široko su prihvatani i, istovremeno, bili su vodilja za širok krug njegovih sledbenika i učenika. Prof. Stanković je bio istaknuti pedagog, plodan pisac udžbenika, naučnih radova, popularizator nauke, jedan od vodećih neimara celokupnog posleratnog razvitka bioloških nauka kod nas.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent