• promocija-nauke
  • laboratorije-01
  • laboratorije-02
  • laboratorije-03
  • laboratorije-04
  • laboratorije-05
  • laboratorije-06
  • laboratorije-07
  • panorama

„Uticaj salicilne kiseline na biohemijske mehanizme tolerancije Impatiens walleriana (Balsaminaceae) prema vodnom stresu“

sreda, 1. jun 2022. godine u 12:00

Biblioteka IBISS

"Metabolički i redoks profil ćelija tumora i masnog tkiva dojke premenopauzalnih žena: veza sa gojaznošću"

ponedeljak, 30. maj 2022. godine u 12:00

Biblioteka IBISS

Saradnici Odeljenja za neurobiologiju IBISS-a učestvovaće u strateškom projektu SANU-a "Biomedicinski potencijal novoizolovanih diterpena lateksa mlečika (Euphorbia L.) sa staništa u Srbiji" - MilkIng koji će se realizovati u naredne tri godine. Projektom rukovodi akademik prof. dr Slobodan Milosavljević, a u projektu učestvuju saradnici Laboratorije za neuro-onkologiju dr Milica Pešić, dr Ana Podolski-Renić, dr Jelena Dinić, Ana Kostić i Ema Lupšić.

petak, 20 maj 2022 13:25

Notable article

Međunarodni časopis Insects je povodom Svetskog dana pčela odabrao deset zapaženih radova posvećenih pčelama. Među njima se našao i rad projekta SERBHIWE prvog autora naše dr Marije Tanasković.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent