• promocija-nauke
  • laboratorije-01
  • laboratorije-02
  • laboratorije-03
  • laboratorije-04
  • laboratorije-05
  • laboratorije-06
  • laboratorije-07
  • panorama

Kolege sa Odeljenja za fiziologiju biljaka IBISS su u okviru projekta Centra za promociju nauke "Funkcionalna hrana 21. veka – prirodni proizvodi iz perspektive naučnika" nedavno održali predavanja u Valjevu (Svečana sala gimnazije, 28. 09. 2021) i Čačku (Dom kulture, 29. 09. 2021).

četvrtak, 30 septembar 2021 12:01

Nagrada "Akdemik Milutin Radovanović"

Doktorska disertacija dr Marka Mirča, istraživača odeljenja za Evolucionu biologiju IBISS-a, pod naslovom "Karakterizacija ekološkog i konzervacionog statusa zidnog guštera (Podarcis muralis) u Vojvodini, Srbija" na javnom konkursu "Akademik Milutin Radovanović" proglašena je za najbolju disertaciju iz oblasti zoologije Univerziteta u Beogradu za školsku 2020/2021 godinu. Mentori teze su dr Tanja Vukov, naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu - Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković" - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju i dr Srđan Stamenković, docent, Univerzitet u Beogradu - Biološki fakultet.

sreda, 29 septembar 2021 08:54

Akcija 5k@EASD walk/run

U nedelju, 26. septembra 2021, u Parku prijateljstva održana je Akcija 5k@EASD walk/run u cilju promocije fizičke aktivnosti u regulaciji dijabetesa, kao i u cilju obeležavanja 100 godina od otkrića insulina. Organizatori Akcije su saradnici Odeljenja za imunologiju IBISS-a, a akciju je podržao Novo Nordisk Pharma.

ponedeljak, 27 septembar 2021 10:26

Javna odbrana doktorske disertacije Mirne Jovanović

"Razvoj antitumorske strategije primenom inhibicije tioredoksin-reduktaze 1 u ćelijskim modelima glioblastoma i neuroblastoma"

utorak, 28. septembar 2021. godine u 11.00

Biblioteka IBISS

Zbog epidemiološke situacije u zemlji, broj prisutnih ljudi u biblioteci je ograničen na 30, uz obavezno poštovanje preporučenih mera zaštite.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent