• promocija-nauke
  • laboratorije-01
  • laboratorije-02
  • laboratorije-03
  • laboratorije-04
  • laboratorije-05
  • laboratorije-06
  • laboratorije-07
  • panorama

U sredu, 15. decembra, u 12 sati, u Svečanoj sali SANU biće održan svečani skup povodom obeležavanja 100 godina od rođenja akademika Dušana Kanazira.

"Uloga inhibitora Src tirozin-kinaze u prevazilaženju urođeno rezistentnog i invazivnog fenotipa glioblastoma"

utorak, 14. decembar 2021. godine u 12.00

Biblioteka IBISS

Zbog epidemiološke situacije, broj prisutnih u biblioteci je ograničen na 30, uz obavezno poštovanje preporučenih mera zaštite.

"Efekti izoksantohumola na tretman solidnog i metastatskog melanoma: direktan uticaj i interakcija sa hemioterapijom"

petak, 10. decembar 2021. godine u 12.00

Biblioteka IBISS

Zbog epidemiološke situacije, broj prisutnih u biblioteci je ograničen na 30, uz obavezno poštovanje preporučenih mera zaštite.

"Sadržaj potencijalno toksičnih elemenata u odabranim drvenastim vrstama kao bioindikatorima zagađenja obalne zone reke Save"

utorak, 7. decembar 2021. godine u 12.00

Biblioteka IBISS

Zbog epidemiološke situacije, broj prisutnih u biblioteci je ograničen na 30, uz obavezno poštovanje preporučenih mera zaštite.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent