• promocija-nauke
  • laboratorije-01
  • laboratorije-02
  • laboratorije-03
  • laboratorije-04
  • laboratorije-05
  • laboratorije-06
  • laboratorije-07
  • panorama

U petak 18. novembra 2022. godine u Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ – Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju održan je Prvi sastanak Srpskog društva za ekstracelularne vezikule (SrbEVs2022).

ponedeljak, 14 novembar 2022 08:40

Danubius Young Scientist Awardee 2022

Dr Zorana Miletić, naučni saradnik Odeljenja za ekologiju našeg instituta, dobila je Danubiusovu nagradu za mladog naučnika (Danubius Young Scientist Awardee 2022), za dostignuća u nauci i istraživanju koja joj je uručena 10.11.2022, na Godišnjoj Dunavskoj rektorskoj konferencije (Annual Danube Rectors' Conference), održanoj na Univerzitetu u Mariboru, Slovenija.

Grupa istraživača sa Univerziteta Stanford je i ove godine ažurirala listu najuticajnijih naučnika. U ovoj listi i dalje se nalaze naše tri koleginice istraživači Instituta za biološoka istraživanja “Siniša Stanković”, dr Marina Soković, dr Jasmina Glamočlija i dr Ana Ćirić saradnice Odeljenja za fiziologiju biljaka.

Nakon dve godine odlaganja uzrokovanih Covid-19 pandemijom, u periodu 26. 9 - 01. 10. 2022. na ostrvu Speta u Grčkoj održan je napredni kurs "Molecular Targets for Anti-aging Interventions" pod zajedničkim pokroviteljstvom FEBS-a i IUBMB-a. Ovo je prvi takav kurs dodeljen Srbiji, a glavni organizator je bila dr Aleksandra Mladenović sa Odeljenja za neurobiologiju IBISS-a.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent