Francuska - Istraživanje novih, ekološki prihvatljivih elektrospinovih nanovlakana: razvoj medicinskog materijala za tretman kožnih infekcija i zarastanje rana, 2023-2025

Velika potražnja za održivim alternativama u dermatologiji čini biološke i biorazgradive materijale pogodnim kandidatima za razvoj ekološki prihvatljivih transdermalnih membrana (TDM) za rane. Poslednjih godina, elektrospinovanje je izazvalo ogromno interesovanje naučne zajednice kao nova metoda koja može pospešiti proizvodnju membrana za transdermalnu primenu. TDM od elektrospinovanih nanovlakna imaju odlična svojstva, kao što su visok odnos površine i zapremine, visoka poroznost, fleksibilnost i apsorpcija eksudata iz rane. Zbog svojih karakteristika i nanorazmera, ove membrane su sposobne da imitiraju strukturu vanćelijskog matriksa (VĆM), promovišući regeneraciju povređene kože, favorizujući vezivanje, proliferaciju i migraciju ćelija. Membrane predstavljaju visoko međusobno povezane strukture sa smanjenom veličinom pora, što ne samo da sprečava prodiranje mikroorganizama izbegavajući razvoj infekcija, već omogućava propustljivost vode i kiseonika. Na ovaj način se povećava mogućnost da se inkorporiraju bioaktivni molekuli sa aktivnom ulogom u procesu zarastanja, uz obezbeđivanje njihovog neprekidnog oslobađanja na mesto rane. Sve ovo pokazuje da TDM imaju obećavajući potencijal da deluju kao napredni biološki aktivni omotači. Infekcije su glavni problem u procesu zarastanja rana. Povećan rast kožnih patogenih bakterija i mikrogljiva zajedno sa stvaranjem mikrobnog biofilma na površini rane ugrožava proces zarastanja. Prema tome, TDM za rane moraju da sadrže antimikrobne agense kako bi se sprečile ili lečile infekcije. Poslednjih godina, potraga za alternativnim antimikrobnim agensima biljnog porekla je privukla veliku pažnju zbog njihovih terapeutskih svojstava, isplativosti i niskih štetnih efekata. Kombinacijom prirodnih i biorazgradivih jedinjenja, moguće je spojiti svojstva svakog materijala kako bi se stvorio novi sistem ne samo sa većim performansama, već i ekološki prihvatljiva alternativa za tretman rana.

Partner u Francuskoj: University of Montpellier, France

Koordinator za Francusku: dr Mikhael Bechelany

Koordinator za Srbiju: dr Dejan Stojković, Odeljenje za fiziologiju biljaka IBISS

Učesnici iz IBISS-a:

dr Ana Ćirić, Odeljenje za fiziologiju biljaka IBISS

dr Marija Ivanov, Odeljenje za fiziologiju biljaka IBISS

dr Marina Kostić, Odeljenje za fiziologiju biljaka IBISS

Tamara Carević, Odeljenje za fiziologiju biljaka IBISS

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent