Projektni period 2002-2006.

Program osnovnih istraživanja

"Ekološko-genetičke studije varijabilnosti populacija Drosophila" #1527, Rukovodilac: dr Marko Anđelković

"Indikatori narušenosti strukture i metaboličkih funkcija u terestričnim ekosistemima" #1565, Rukovodilac: dr Branko Karadžić

"Adaptacije u prirodnim i laboratorijskim populacijama" #1570, Rukovodilac: dr Branka Tucić

"Fiziološki, citološki i biohemijski aspekt in vitro regeneracije reliktnih, endemičnih i ugroženig biljnih vrsta" #1573, Rukovodilac: dr Ljiljana Radojević

"Plastičnost rasta i fiziološka plastičnost u odgovoru na sredinski stres kod fitofagnih šumskih insekata" #1615, Rukovodilac: dr Jelica Lazarević

"Integrativna istraživanja vodozemaca i gmizavaca centralnog Balkana" #1623, Rukovodilac: dr Miloš Kalezić

"Limnološka ispitivanja Dunava i Đerdapske akumulacija (1171-943 km)" #1628, Rukovodilac: dr Vesna Martinović-Vitanović

"Efekti magnetnih polja i neuroaktivnih supstanci kao modulatora aktivnosti centralnog nervnog sistema" #1636, Rukovodilac: dr Zlatko Prolić

"Plastičnost mozga: ekspresija neuronalnih gena u fiziološkim i patološkim stanjima" #1641, Rukovodilac: dr Selma Kanazir

"Neurohemijski i neurofiziološki mehanizmi oštećenja i oporavka centralnog nervnog sistema" #1647, Rukovodilac: dr Mirjana Stojiljković

"Modulacija funkcije glukokortikoidnog receptora u toku ćelijskog odgovora na stres" #1654, Rukovodilac: dr Gordana Matić

"Modulacija ekscitabilnosti membrane i ritmovi bioelektrične aktivnosti neurona beskičmenjaka i kičmenjaka. Analiza i modeliranje" #1660, Rukovodilac: dr Milka Ćulić

"Sistemski odgovor na promenjen redoks status" #1669, Rukovodilac: dr Mihajlo Spasić

"Genetički polimorfizam u prirodnim populacijama sisara – poreklo, održavanje i efekti B hromozoma" #1693, Rukovodilac: dr Mladen Vujošević

"Svetlosna i hormonalna kontrola rastenja i razvića biljaka" #1696, Rukovodilac: dr Dragoljub Grubišić

"Karakterizacija potencijalnog psihotrpnog dejstva nekih novosintetisanih i prirodnih neuroaktivnih supstanci" #1704, Rukovodilac: dr Mirko Tomić

"Morfofunkcionalna ispitivanja efekata hormona na neuroendokrini sistem tokom životnog ciklusa" #1710, Rukovodilac: dr Milka Sekulić

"Genetički modifikovane i in vitro gajene biljke – modifikacija morfogeneze, sekundarnog metabolizma i ekonomski značajnih osobina" #1716, Rukovodilac: dr Branka Vinterhalter

"Molekularni mehanizmi regulacije transkripcije gena za akutno-fazne proteine" #1722, Rukovodilac: dr Goran Poznanović

"Evolucija u heterogenim sredinama" #1725, Rukovodilac: dr Jelka Crnobrnja-Isailović

"Ćelijska i molekulska osnova modulacije imunskih poremećaja" #1664, Rukovodilac: dr Stanislava Stošić-Grujičić

"Biodiverzitet i očuvanje genofonda drveća u Srbiji" #1932, Rukovodilac: dr Srđan Bojović

Nacionalni projekti kojima su rukovodile druge institucije

„Razvoj visokoproduktivne akvakulture i njene primene u zaštiti i unapređenju ribljih resursa” #1354. Nosilac: Centar za multidisciplinarne studije, Univerzitet u Beogradu. Rrukovodilac: dr Miroslav Nikčević.

„Diverzitet i fiziologija gljiva i antimikrobna aktivnost sekundarnih metabolita biljaka i gljiva” #1511. Nosilac: Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu. Rukovodilac: dr Jelena Vukojević.

„Inventarizacija, monitoring i vrednovanje komponenti faune u integralnoj zaštiti biodiverziteta” #1525. Nosilac: Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu. Rukovodilac: dr Ivica Radović.

„Vegetativno i generativno razmnožavanje in vitro ugroženih biljnih vrsta, u cilju ex situ zaštite i produkcije sekundarnih metabolita” #1530. Nosilac: Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu. Rukovodilac: dr Radomir Konjević.

„Neuroendokrina kontrola enzimskih sistema i redoks regulacija u uslovima izmenjene homeostaze” #1550. Nosilac: Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu. Rukovodilac: dr Vukosava Davidović.

„Hemijske i biohemijske konsekvence metal-ligand interakcija” #1569. Nosilac: Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu. Rukovodilac: dr Svetozar Niketić.

„Steroidogeni i antioksidativni enzimi kao indikatori hemijskih stresora iz okoline” #1766. Nosilac: Prirodno-matematički fakultet, Univerzite u Novom Sadu. Rukovodilac: dr Radmila Kovačević.

„Membrane i apoplast. uloga u spoljašnjem i oksidativnom stresu i biohemijskoj regulaciji redoks procesa simplasta” #1934. Nosilac: Centar za multidisciplinarne studije, Univerzitet u Beogradu. Rukovodilac: dr Željko Vučinić.

„Gensko testiranje u praksi” #2019. Nosilac: Institut za nuklearne nauke „Vinča”, Univerzitet u Beogradu. Rukovodilac: dr Bogomir Dimitrijević.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11108 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent