ponedeljak, 06 februar 2023 09:04

Darvinov dan

Predavanje: Mikrokosmos evolucije: Da li će nam Darvin pomoći da izlečimo teške bolesti?

Predavač: doc. dr Eva Kamerer, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Vreme: utorak, 14. februar 2023. u 14.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Sažetak predavanja

Biologija raka je jedno od važnih istraživačkih područja u kojem ne postoji objedinjujuća teorija koja bi mogla uspešno da objasni sve podatke relevantne za tok bolesti i za njen tretman. Iako većina naučnika još uvek prihvata hipotezu da u osnovi raka stoje mutacije u nekim od ključnih gena, sve češće se čuju zahtevi da se promeni teorijski okvir i da se uvedu nove ideje u istraživanje raka. Poslednjih godina vodi se rasprava o tome da li ideja darvinovskih populacija i selekciona objašnjenja koja počivaju na ovoj ideji mogu da imaju značajnu ulogu u razumevanju neoplastičnih tvorevina. U predavanju ću pokušati da pokažem koji su najvažniji elementi diskusije o darvinovskom modelu karcinogeneze i da li rak može da se posmatra kao rezultat delovanja evolucionih mehanizama, pre svega prirodne selekcije.

O predavaču

Eva Kamerer radi kao docent na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Studije filozofije završila na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je magistrirala i doktorirala sa tezom iz filozofije biologije (Teleologija i teleonomija. Klasični filozofski problemi i moderne biološke teorije). 1994. godine završila studije nemačkog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Radila kao istraživač-pripravnik na Institutu za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, a nakon toga kao asistent na Odseku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Od 2010. radi kao asistent, a onda kao docent na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Od 2009. do 2020. držala predavanja na kursu Bioetika i epistemologija na doktorskim studijama na Biološkom fakultetu u Beogradu. Objavila tekstove sa temama iz oblasti nemačke filozofije, feminizma, filozofije biologije. Bavi se filozofijom nauke, filozofijom biologije i evolucionom etikom.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent