sreda, 14 jun 2023 13:35

Promcija edukativnog programa kliničkih istraživanja Nacionalnih institutа za zdravlje, SAD

Predavač: dr Srđan Sokanović, Odeljenje za neurobiologiju IBISS

Vreme: sreda, 28. jun 2023. u 13:00

Mesto: Biblioteka IBISS

Sažetak

Cilj predavanje je predstavljanje edukativnog programa klinickih istraživanja Nacionalnih instituta za zdravlje, SAD. Promocija programa klinickih istraživanja podrazumeva predstavljanje sadržaja dostupnih kurseva (Ethical and Regulatory Aspects of Clinical Research, The Introduction to the Principles and Practice of Clinical Research (IPPCR), Principles of Clinical Pharmacology). Uz predstavljanje sadržaja kurseva, detaljno će biti objašnjen način registrovanja, pripreme i polaganja ispita.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent