#41009 Uloga steroidnih hormona u neuroendokrinoj adaptaciji na stres i patofiziologiji metaboličkog sindroma – molekularni mehanizmi i kliničke implikacije

Laboratorija prof. dr Gordane Matić okuplja grupu mladih naučnika koji su posvećeni izučavanju neuroendokrinih i nutricionističkih aspekata razvoja metaboličkog sindroma koji postaje jedan od vodećih zdravstvenih problema savremenog doba. Naši naučni napori su, pre svega, usmereni na razumevanje molekularnih mehanizama delovanja glukokortikoidnih hormona u patogenezi metaboličkog sindroma, s obzirom da su ovi hormoni važni regulatori energetske homeostaze, metaboličke inflamacije, kao i signalnih puteva insulina i leptina. U naredne tri godine ispitivanja uloge stresa i ishrane bogate fruktozom u razvoju metaboličkog sindroma biće ostvarena u saradnji sa grupom prof. dr Luc Tapy-ja iz Švajcarske uokviru bilateralnog SCOPES projekta pod nazivom: Interactions between stress and dietary fructose in the development of the metabolic syndrome: role of glucocorticoids.

Deo naših istraživanja je usmeren i na ulogu glukokortikoidnih hormona u patogenezi drugih bolesti povezanih sa stresom, među kojima su sindrom policističnih jajnika, koji pored reproduktivnih uključuje i metaboličke poremećaje, i post-traumatski stresni poremećaj, koji je izučavan u okviru međunarodnog projekta Psychobiology of Posttraumatic Stress Disorder finansiranog od strane Evropske komisije u okviru Šestog okvirnog programa (FP6).

U aktuelnim istraživanjima koristimo animalne modele metaboličkog sindroma i sindroma policističnih jajnika, i eksperimentalne pristupe zasnovane na biohemijskim i endokrinološkim analizama, tehnikama kao što su ELISA, Western blot i qPCR, proteomske analize i testovi ponašanja.

Deo našeg projekta čine i grupa dr Gorana Korićanca iz Instituta VINČA i laboratorija prof. dr Svetozara Damjanovića iz Instituta za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, što treba da omogući translaciju rezultata projekta u kliničku praksu.

Saradnici na projektu:

dr Gordana Matić, rukovodilac projekta

dr Nataša Veličković

dr Ana Đorđević

dr Danijela Vojnović Milutinović

dr Ivana Elaković

dr Jelena Nestorov

dr Biljana Bursać

dr Ana Teofilović

dr Marina Nikolić

Sanja Kovačević

Ljupka Gligorovska

Bojana Mićić

 

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent