WARMED - Development of NO-based approaches for guided white adipose tissue browning. Can we tackle metabolic diseases by heating up/cooling down the fat?

Saradnicima Odeljenja za fiziologiju je u okviru poziva PROMIS, Fonda za nauku Republike Srbije, odobreno finansiranje za projekat pod nazivom "Development of NO-based approaches for guided white adipose tissue browning. Can we tackle metabolic diseases by heating up/cooling down the fat?" WARMED.

warmed.edu.rs

Saradnici:

dr Aleksandra Janković, rukovodilac projekta

Anđelika Kalezić

 

Spoljni saradnici:

prof. dr Aleksandra Korać, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

dr Mirjana Udicki Milošević, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Zorka Drvendžija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

dr Sanja Stojanović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Apstrakt

Promena belog u mrko masno tkivo - brauning može biti moćan alat u terapiji metaboličkih bolesti. Cilj WARMED projekta je razvoj novog redoks-zavisnog pristupa regulaciji fenotipske konverzije belih u mrke adipocite. WARMED bi mogao predstavljati korak napred, u uzbudljivom naporu ka "lečenju" gojaznih adipocita in vitro transdiferencijacijom i reimplantacijom u masno tkivo domaćina - trojanskih adipocita za prevazilaženje metaboličkih bolesti iznutra. Kako bi se postigli dati ciljevi, ispitivaće se uloga redoks-aktivnog molekula, azot oksida (NO) u brauningu masnog tkiva. Sinteza i NO posredovana signalizacija će biti modulisane farmakološkim agensima u animalnim modelima dijabetesa i aklimacije na hladnoću. Kako bi se osigurala translatorna relevantnost rezultata i testirao terapijski potencijal brauninga u metaboličkim bolestima, molekulski biomarkeri NO-dirigovanog brauninga biće ispitivani u belom masnom tkivu normalno uhranjenih i gojaznih osoba kao i u masnom tkivu lipoma. Humani primarni adipociti i stem ćelije poreklom iz masnog tkiva koristiće se za razvoj in vitro modela za NO-dirigovanu transdiferencijaciju. Takav model bi postavio osnovu za ćelijsku transplantacijsku terapiju i doprineo razumevanju važnosti brauninga belog masnog tkiva kod ljudi. Predložena tema je transdisciplinarna i zahteva jedinstvenu integraciju pristupa, kompetencija i resursa molekularne biologije, hemije, fiziologije i medicine. Takav izazov idealan je za razvoj novih istraživačkih pravaca budući da koristi postojeće discipline i razvijene metodologije zarad sučeljavanja sa novim i uzbudljivim problemima. Naučnici iz četiri institucije širom Republike Srbije okupiće se kako bi formirali novu istraživačku grupu koja bi se specifično bavila ovim intrigantnim fenomenom.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent