Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић” - Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду, ул. Булевар деспота Стефана бр. 142, обавештава научну и стручну јавност да је Научно веће Института на IX редовној седници одржаној дана 4.11.2022. године, покренуло поступак за и з б о р др Љупке Глигоровске, млађег истраживача у Одељењу за биохемију ИБИСС, у звање научни сарадник.

Извештај о кандидату и други изборни материјал биће доступни на увид јавности радним даном од 9 до 14 часова у библиотеци Института, у року од 30 дана од дана овог обавештења.

У петак, 18. новембра 2022. године у Институту за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ – Института од националног значаја за Републику Србију одржан је Први састанак Српског друштва за екстрацелуларне везикуле (SrbEVs2022).

Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић” - Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду, ул. Булевар деспота Стефана бр. 142, обавештава научну и стручну јавност да је Научно веће Института на IX редовној седници одржаној дана 4.11.2022. године, покренуло поступак за и з б о р др Виде Јојић, вишег истраживача у Одељењу за генетичка истраживања ИБИСС, у звање научни саветник.

Извештај о кандидату и други изборни материјал биће доступни на увид јавности радним даном од 9 до 14 часова у библиотеци Института, у року од 30 дана од дана овог обавештења.

среда, 16 новембар 2022 11:29

2023

Написао
  1. Krstić ĐD, Ristivojević PM, Gašić UM, Lazović M, Fotirić Akšić MM, Milivojević J, Morlock GE, Milojković-Opsenica DM, Trifković JĐ. Authenticity assessment of cultivated berries via phenolic profiles of seeds. Food Chem. 2023;402:134184.
  2. Minić DAP, Milinčić DD, Kolašinac S, Rac V, Petrović J, Soković M, Banjac N, Lađarević J, Vidović BB, Kostić AŽ, Pavlović VB, Pešić MB. Goat milk proteins enriched with Agaricus blazei Murrill ss. Heinem extracts: Electrophoretic, FTIR, DLS and microstructure characterization. Food Chem. 2023;402:134299.
  3. Popović V, Šešlija Jovanović D, Miletić Z, Milovanović J, Lučić A, Rakonjac L, Miljković D. The evaluation of hazardous element content in the needles of the Norway spruce (Picea abies L.) that originated from anthropogenic activities in the vicinity of the native habitats. Environ Monit Assess. 2023;195(1):109.
  4. Ransome E, Hobbs F, Jones S, Coleman CM, Harris ND, Woodward G, Bell T, Trew J, Kolarević S, Kračun-Kolarević M, Savolainen V. Evaluating the transmission risk of SARS-CoV-2 from sewage pollution. Sci Total Environ. 2023;858(Pt 2):159161.
  5. Scanavacca J, Bortolucci W de C, Jacomassi E, Baretta IP, Faria MGI, Fernandez CMM, Tesevic V, Glamoclija J, Sokovic M, Colauto NB, Linde GA, Gazim ZC. Antimicrobial activity of Tetradenia riparia leaf essential oil. Bol Latinoam y del Caribe Plantas Med y Aromat. 2023;22(2):255–67.

Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић” - Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду, ул. Булевар деспота Стефана бр. 142, обавештава научну и стручну јавност да је Научно веће Института на IX редовној седници одржаној дана 4.11.2022. године, покренуло поступак за и з б о р др Марине Радовановић, истраживача у Одељењу за биохемију ИБИСС, у звање виши стручни сарадник. 

Извештај о кандидату и други изборни материјал биће доступни на увид јавности радним даном од 9 до 14 часова у библиотеци Института, у року од 15 дана од дана овог обавештења

Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић” – Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитета у Београду, Булевар деспота Стефана бр.142, о б а в е ш т а в а научну и стручну јавност да је Научно веће Института на IX редовној седници одржаној дана 04.11.2022. године покренуло поступак за и з б о р др Марије Марковић, вишег истраживача у ОдеЉењу за физиологију биљака, у научно звање научни саветник.

Извештај о кандидату и други изборни материјал биће доступни на увид јавности радним даном од 9 до 14 часова у библиотеци Института, у року од 30 дана од дана овог обавештења.

понедељак, 07 новембар 2022 11:36

Наши истраживачи и даље на листи најцитиранијих

Написао

Група истраживача са Универзитета Станфорд је и ове године ажурирала листу најутицајнијих научника. У овој листи и даље се налазе наше три колегинице истраживачи Института за биолошока истраживања “Синиша Станковић”, др Марина Соковић, др Јасмина Гламочлија и др Ана Ћирић сараднице Одељења за физиологију биљака.

уторак, 01 новембар 2022 09:39

Напредни курс "Molecular Targets for Anti-aging Interventions"

Написао

Након две године одлагања узрокованих Covid-19 пандемијом, у периоду 26. 9 - 01. 10. 2022. на острву Спета у Грчкој одржан је напредни курс "Molecular Targets for Anti-aging Interventions" под заједничким покровитељством FEBS-a и IUBMB-a. Ово је први такав курс додељен Србији, а главни организатор је била др Александра Младеновић са Одељења за неуробиологију ИБИСС-а.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду, потписали су Меморандум о разумевању о сарадњи и подршци процесу институционалне трансформације.

Страна 1 од 77

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent