TACTICIAN - Targeting Autophagy to Combat SARS-CoV2-induced Immune Dysregulation

U okviru specijalnog programa istraživanja COVID-19 Fonda za nauku Republike Srbije odobreno je finansiranje projekta pod nazivom Targeting autophagy to combat SARS-CoV2-induced immune dysregulation sa akronimom TACTICIAN.

Nosilac projekta je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, a učesnik je Institut za biološka istraživanja ”Siniša Stanković” – Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerziteta u Beogradu.

Rukovodilac projekta:

prof. dr Vladimir Trajković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Saradnici ispred Instituta za biološka istraživanja ”Siniša Stanković”:

dr Maja Misirkić-Marjanović

Website projekta

dr Ljubica Harhaji-Trajković

dr Ljubica Vučićević

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent