TACTICIAN - Uloga autofagije u imunskoj disregulaciji prouzrokovanoj SARS-CoV-2 infekcijom, 2021-2022

U okviru specijalnog programa istraživanja COVID-19 Fonda za nauku Republike Srbije odobreno je finansiranje projekta pod nazivom Targeting autophagy to combat SARS-CoV2-induced immune dysregulation sa akronimom TACTICIAN.

Nosilac projekta je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, a učesnik je Institut za biološka istraživanja ”Siniša Stanković” – Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerziteta u Beogradu.

Website projekta:

https://projecttactician.com/ 

Rukovodilac projekta:

prof. dr Vladimir Trajković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Saradnici ispred Instituta za biološka istraživanja ”Siniša Stanković”:

dr Maja Misirkić-Marjanović, Odeljenje za neurofiziologiju IBISS

dr Ljubica Harhaji-Trajković, Odeljenje za neurofiziologiju IBISS

dr Ljubica Vučićević, Odeljenje za eurofiziologiju IBISS

Sažetak:

Cilj: Ispitati sposobnost različitih proteina SARS-CoV-2 da modulišu interakciju između autofagije i imunskog odgovora u makrofagima, ćelijama respiratornog epitela i ćelijama vaskularnog endotela čoveka.

Metode: Proteini SARS-CoV-2, odabrani na osnovu sposobnosti da se vežu za intracelularne proteine, biće eksprimirani pomoću plazmidnih vektora u ciljnim ćelijama stimulisanim virusnom RNK. Autofagija i produkcija inflamatornih medijatora u ciljnim ćelijama i krvi pacijenata obolelih od COVID-19 biće analizirana konfokalnom i elektronskom mikroskopijom, RT-qPCR-om, imunoblotom, protočnom citofluorimetrijom i enzimskim imunotestom (ELISA). Uloga autofagije u produkciji inflamatornih medijatora biće ispitana metodom RNK interferencije.

Očekivani rezultati i značaj: Ispitivanjem uticaja SARS-CoV-2 proteina na interakciju između autofagije i inflamatornog odgovora projekat će doprineti unapređenju prognoze i terapije imunske disregulacije kod COVID-19 pacijenata.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent