Opasulji se

Osnovni cilj projekta građanske nauke "Opasulji se" jeste analiza biodiverziteta bakterije iz roda volbahija (Wolbachia) kod štetne vrste insekta, pasuljevog žiška (Acanthoscelides obtectus), zarad razvoja inovativne tehnike biokontrole. Kroz volontiranje u ovom projektu učenici srednjih škola, članovi naučnih klubova, lokalni proizvođači pasulja i šira javnost upoznaće se sa štetnim efektima insekticida na životnu sredinu i zdravlje ljudi, kao i sa savremenim tehnikama biokontrole.

Konkurs: Promocija nauke

Period: 2020-2021.

Nosilac projekta: Srpsko evoluciono društvo

Rukovodilac projekta: dr Mirko Đorđević

Website: http://www.opasuljise.rs/

cpn opasulji se

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent