ELEVATE – Eksperimentalna evolucija u službi razvoja metoda kontrole brojnosti štetnih vrsta insekata

Elevate logoSaradnicima Odeljenja za evolucionu biologiju je u okviru poziva IDEJE, Fonda za nauku Republike Srbije, odobreno finansiranje za projekat pod nazivom "Experimental evolution approach in developing insect pest control methods" ELEVATE, broj projekta 7683961. Projekat će trajati tri godine (2022-2025).

Apstrakt

Na svetskom nivou 14 % proizvedene hrane unište ekonomski štetne vrste insekata. Uobičajeni načini upravljanja štetnim vrstama insekata oslanjaju se na primenu insekticita koji imaju ograničeno dejstvo, štetni su za organizme koji nisu cilj suzbijanja i narušavaju ljudsko zdravlje. Dodatno, ciljane vrste insekata često evoluiraju otpornost prema insekticidima, ili mogu proširiti opseg biljaka domaćina. Eksperimentalna evolucija prati fenotipske i genomske promene tokom generacija. Takav pristup je koristan prilikom razumevanja genetičkih, fizioloških i razvojnih mehanizama koji leže u osnovi: 1) evolucije otpornosti štetnih vrsta insekata prema insekticidima; 2) sposobnosti štetnih vrsta insekata da koriste nove biljke domaćine u svojoj ishrani; i 3) razvijanja metoda kontrole brojnosti štetnih insekata koji ne škode životnoj sredini, koji su dugotrajni, jeftini i specifični. Tokom ovog projekta će se po prvi put proučavati ova tri različita aspekta kontrole brojnosti ekonomski štetnih vrsta insekata koristeći pogodnosti eksperimentalne evolucije. Analiza genetičkih razlika gena uključenih i metabolizam insekticida, njihov obrazac ekspresije, i promene koje nastaju tokom evolucije otpornosti na insekticide omogućiće povećanje efikasnosti insekticida i njihovo adekvatno doziranje. Dodatno, praćenje promena stepena plastičnosti osobina životne istorije i populacione dinamike tokom procesa promene biljke domaćina olakšaće procenu potencijalne štete kod različitih skladištnih proizvoda. Konačno, razvijaće se nova metoda kontrole brojnosti štetnih vrsta insekata koja se zasniva na mitohondrijskim mutacijama koje ograničavaju reproduktivni potencijal mužjaka bez negativnih efekata na ženke. Ekonomski štetne vrste insekata zahtevaju sveobuhvatan pristup i poboljšanje prevencije, praćenja, kontrole i primene strategija upravljanja rizicima. ELEVATE projekat će dati svoj aktivni doprinos ovim naporima.

Saradnici na projektu

ELEVATE teamdr Uroš Savković, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu
dr Mirko Đorđević, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu
dr Sanja Budečević, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Biljana Stojković, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Lea Vlajnić, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Oliver Stojković, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Snežana Pešić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
dr Filip Vukajlović, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
Dragana Predojević, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
Doc. dr Ana Mitrovski Bogdanović, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11108 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent