Ispitivanje potencijalnog citotoksičnog, fototoksičnog i kancerogenog delovanja 3HFWC supstance, 2022

Cilj projekta je utvrđivanje potencijalnih citotoksičnih, fototoksičnih i kancerogenih efekata nanokvantne supstance 3HFWC3HFWC, samostalno i u kombinaciji sa nanozlatom. Efekti će biti poređeni sa hidroksilovanim fulerenom kao referentnom supstancom. Testovi će biti izvođeni in vitro na ćelijskoj liniji mišjih 3T3 fibroblasta u skladu sa SSCS vodičem za ispitivanje nanomaterijala iz 2019 (Scientific Committee on Consumer Safety GUIDANCE ON THE SAFETY ASSESSMENT OF NANOMATERIALS IN COSMETICS). Za evaluaciju vijabilnosti ćelija koristiće se 3 različita testa zasnovana na kvantifikaciji ćelija spram mitohondrijalne respiracije (MTT), adhezivnosti (CV) i lizozomalne funkcije (NRU) kako bi se premostili eventualni nedostaci pojedinačnih testova. Za kancerogeni potencijal radiće se in vitro esej transformacije ćelija (CTA) dok će se internalizacija supstance detektovati elektronskom mikroskopijom. Fototoksičnost supstance će biti ispitivana in vitro neural red testom pri simulaciji dnevnog svetla u kontrolisanim uslovima. Morfologija ćelija i nukleusa će biti praćena svetlosnom i fluorescentnom mikroskopijom. Dobijeni rezultati bi trebalo da ukažu na eventualnu toksičnost eksperimentalnih supstanci.

Period projekta: 2022.

Rukovodilac projekta: dr Danijela Maksimović-Ivanić, Odeljenje za imunologiju IBISS

Saradnici:

dr Sanja Mijatović

dr Tamara Krajnović

Sanja Jelača

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11108 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent