Ispitivanju uticaja proizvoda Molecule Pet Bowl na biološki kvalitet vode, 2022

Partner: M Centar Group d.o.o.

Period ugovora: 2022.

Rukovodilac projekta: dr Jelena Blagojević, Odeljenje za genetička istraživanja IBISS

Saradnici na projektu:

dr Tanja Adnađević

dr Marija Rajičić

dr Ivana Budinski

dr Milan Miljević

Branka Bajić

Aleksa Rončević

Sažetak

MPB Jelena BlagojevićGrupa Odeljenja za genetička istraživanja, dr Tanja Adnađević, dr Marija Rajičić, dr Ivana Budinski, dr Milan Miljević, Braka Bajić, Aleksa Rončević, na čelu sa dr Jelenom Blagojević obavila je testiranje uzoraka voda iz posuda sa magnetnim tretmanom, dizajniranih za kućne ljubimce (Molecule pet bowl). Testiranje je obavljeno pomoću Allium anafazno-telofaznog testa, čiji rezultati se mogu ekstrapolirati na sisare. Procenjen je i upoređen nivo genotoksičnosti tretiranih i ne tretiranih uzoraka česmenske vode. Pokazano je da posude sa magnetnim tretmanom značajno smanjuju nivo genotoksičnosti, odnosno poboljšavaju kvalitet vode. Testiranje je obavljeno prema Ugovoru potpisanom sa kompanijom koja je dizajnirala i osmislila Molecule pet bowl.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent