Biorazgradnja plastike – formiranje Inkubator centra (Faza I), 2023

Finansijeri:

Evropska unija

Ministarstvo zaštite životne sredine

UNDP

Ambasada Švedske

Evropska investiciona banka

Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi", Beograd

Partner: Belinda Animals d.o.o., Beograd

Period ugovora: 2023.

Rukovodilac projekta: Biljana Vasiljev, direktor Belinda Animals d.o.o.

Učesnici na projektu:

dr Dajana Todorović

dr Larisa Ilijin

dr Vesna Perić Mataruga

Sažetak

Cilj Projekta „Biorazgradnja plastike - Formiranje Inkubaror Centra (I faza)“ je razvoj cirkulatornog sistema sa larvama Tenebrio molitor (brašnar). Potencijal ovih larvi je višestruk: mogu se koristiti kao izvor visokokvalitetne hrane bogate proteinima i drugim nutrijentima (za stoku/akvakulturu/kućne ljubimce i za ljude, gde za to postoje zakonske regulative); njihov fras (feces) predstavlja visokokvalitetno organsko đubrivo; imaju sposobnost razgradnje različitih tipova otpada (plastika, organski otpad...). Planiran je razvoj Inkubator Centar koji će imati proizvodno – edukativni karakter. U njemu će se na ekološki način gajiti larve T. molitor, a vršiće se i edukacija zainteresovanih poljoprivrednika, farmera, cvećara, uzgajivača ribe/kućnih ljubimaca..., što ima za cilj uspostavljanje mreže malih farmi ovog insekta u Srbiji. Mali farmeri, seoska poljoprivredna gazdinstva, kao suspstrat za gajenje larvi mogu da koriste i bio otpad koji su do sada odlagali na lokalne deponije i/ili spaljivali. Na ovaj način sopstvenim radom i generisanim bio otpadom, oni će imati priliku da proizvode kvalitetnu hranu za domaće životinje, čime bi značajno smanjili svoje troškove. Larve će vršiti i biokonverziju stiropora, koji će se dodavati u supstrat za njihovo gajenje, što je inovativno rešenje za upravlјanje plastičnim otpadom. Razgradnja različitih tipova otpada uz pomoć larvi T. molitor bi dovela do smanjenja pritiska na životnu sredinu, kao i do ekonomske isplativosti njegove razgradnje.

Ovo rešenje jedno je od najboljih predloga projekata koji su stigli kao odgovor na „Izazov za inovativna rešenja u oblasti cirkularne ekonomije” i koje će dobiti finansijsku podršku zahvaljujući #EUZelenaAgendaRS

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent