četvrtak, 18 april 2019 11:30

Novi projekti u okviru saradnje Instituta sa privredom

Instituta za biološka istraživanja "Siniša Stanković" je pokrenuo nove projekte u saradnji sa kompanijom Zepter International.

U pitanja su tri projekta za period 2018-2019, i to:

"Antitumorska svojstva svetlosti BIOPTRON HPL uređaja i eksperimentalne supstance 3HFWC pojedinačno ili u sadejstvu", rukovodilac dr Danijela Maksimović.

"Efekti tri vrste svetlosti i 3HFWC supstance na rastenje i razviće paradajza (Solanum lycopersicum L.)", rukovodilac dr Angelina Subotić.

"Ispitivanje neuroprotektivnih svojstava nano kvantne supstance 3HFWC u animalnom modelu Alchajmerove bolesti", rukovodilac dr Selma Kanazir.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent