sreda, 04 mart 2020 14:05

Održana konferencija COST akcije CA16112 NutRedOx u koorganizaciji IBISS-a

U Beogradu je od 02. do 03. marta 2020. godine održan skup radnih grupa COST akcije CA16112 NutRedOx: “Nutraceuticals in balancing redox status in ageing and age-related diseases”- WGs Meeting of the NutRedOx COST Action CA16112 Belgrade, March 2-3, 2020, u organizaciji Farmaceutskog fakulteta, Instituta za biološka istraživanja "Siniša Stanković" - Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju (IBISS), Instituta za primenu nuklearne energije (INEP) i Instituta za medicinska istraživanja (IMI) - Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerziteta u Beogradu.

NutRedOx mart 2020 webSkupu je prisustvovalo više od 70 istraživača iz 24 zemlje koji su predstavili svoja istraživanja usmerena ka ispitivanju uticaja redoks aktivnih jedinjenja iz hrane na bolesti povezanih sa starenjem kao što su dijabetes, kardiovaskularna i neurodegenerativna oboljenja. Održano je 20 predavanja, sa akcentom na istraživanjima koja su proistekla iz međusobne saradnje učesnika ove COST akcije, kao i objedinjeni sastanak sve četiri radne grupe. Posebna pažnja bila je posvećena podsticanju aktivnog učešća mladih istraživača.

Conference website: https://sites.google.com/view/costmeetingbelgrade/home
Action website: https://blog.u-bourgogne.fr/cost-nutredox/

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent