ponedeljak, 25 maj 2020 11:03

Zahvalnica Vlade RS

Institutu za biološka istraživanja ”Siniša Stanković” – Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu je u petak, 22. maja, u Palati federacije RS uručena zahvalnica Vlade Republike Srbije ”za izuzetan naučni doprinos u borbi protiv bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-Cov-2”.

Istraživači Instituta za biološka istraživanja "Siniša Stanković" uključeni su u rad laboratorija Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak", novoosnovane "Huo-yan nacionalne laboratorije za molekularnu detekciju infektivnih agenasa Beograd" u Kliničkom centru Srbije, Nacionalne referentne laboratorije u Batajnici i Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju na testiranju COVID-19, a zajedno sa kolegama iz drugih naučnoistraživačkih organizacije (http://www.ibiss.bg.ac.rs/index.php/sr-yu/dogadanja/item/1649-istrazivaci-ibiss-a-rade-na-testiranju-covid-19-u-srbiji).

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent