nedelja, 31 maj 2020 03:41

Dan Instituta

Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković” – Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerziteta u Beogradu, 31. maja 2020. godine obeležava 73 godine rada i postojanja. Imajući u vidu zdravstvene rizike izazvane pandemijom korona virusom SARS-Cov-2 u svetu i epidemijom u Srbiji, ove će godine Dan Instituta biti obeležen promocijom istraživača koji su u protekloj godini doktorirali i tradicionalnim naučnim programom, ali bez uobičajene proslave za zvanice i zaposlene. Naučni program obeležavanja Dana Instituta biće predstavljen predavanjima istraživača iz naučnoistraživačkih organizacija sa kojima IBISS najbliže sarađuje: Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu (dr Tijana Vučić), Institut za medicinska istraživanja - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju (dr Hristina Obradović), Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (dr Svetlana Soković Bajić), Institut za primenu nuklearne energije (dr Žanka Bojić-Trbojević) i Institut za nuklearne nauke "Vinča"(dr Aleksandra Stanković), kao i predavanjima dva saradnika IBISS-a (dr Aleksandra Janković i dr Slobodan Davidović). Predavanja će biti dostupna preko online platforme, a pristup će biti omogućen i na ovoj stranici sajta IBISS-a.

Reč direktora

Dan Instituta je uvek dobra prilika da sumiramo naše aktivnosti u prethodnom periodu i da damo smernice budućeg razvoja. IBISS je institut od nacionalnog značaja koji se bavi prvenstveno osnovnim istraživanjima u oblasti biologije, što je definisano i našim osnivačkim aktima. Za protekle 73 godine rada i postojanja, kroz IBISS je prošlo preko 1.000 istraživača. Danas je u Institutu zaposleno 318 saradnika, od čega 283 istraživača i 35 članova režijskog osoblja. Institut danas ima 203 doktora nauka u naučnim zvanjima i 12 istraživača saradnika koji su doktorirali i čekaju izbor u naučno zvanje. Pored pomenutih istraživača na realizaciji godišnjeg plana rada Instituta angažovano je 65 studenata doktorskih studija i 5 stipendista MPNTR. Prosečna starosna struktura zaposlenih je oko 40 godina, i oko 82% su žene. Profesionalan odnos prema radu u Institutu ilustrovan je kroz broj radova koji su naši istraživači publikovali u prethodnom periodu. Tokom 2019. saradnici IBISS-a publikovali su više od 260 radova u vrhunskim međunaronim časopisima sa SCI liste, dok je tokom ove godine, do danas, publikovano više od 100 radova iz pomenute kategorije. Ukupna citiranost publikacija saradnika Instituta je 47.798, h-indeks je 76, dok su radovi naših istraživača tokom 2019. citirani više od 6.456 puta. Svojim publikacijama, saradnici Instituta doprinose afirmaciji Univerziteta u Beogradu i njegovoj poziciji u prvih 500 najboljih univerziteta na svetu (tzv. Šangajska lista). Od prehodnog Dana Instituta realizovano je, ili je u toku realizacija šest međunarodnih ugovora i donacija, a saradnici Instituta takođe učestvuju u preko 40 bilateralnih projekata i COST akcija.

Važna delatnost Instituta podrazumeva i kontinuirano formiranje i obrazovanje naučnoistraživačkog kadra. Saradnici IBISS-a su, samo u poslednje četiri godine, učestvovali u realizaciji 119 doktorskih disertacija (u 109 su bili mentori). U poslednjih godinu dana, u Institutu je doktoriralo 13 naših saradnika. Naši mladi doktori nauka i studenti doktorskih studija predstavljaju naučni potencijal sa kojim IBISS računa u bliskoj budućnosti. Budući da je IBISS članica Univerziteta u Beogradu, više od 50 saradnika našeg Instituta je aktivno uključeno u realizaciju doktorskih studija na Univerzitetu, pre svega na Biološkom fakultetu, Šumarskom i Medicinskom, ali i na drugim fakultetima Univerziteta u Beogradu. Na taj način, Institut daje značajan doprinos uspostavljanju modela interakcije nauka-obrazovanje u Srbiji.

Treća, prateća delatnost Instituta je usmerena na razvoj, uvođenje i transfer novih biotehnologija preko ostvarenih rezultata iz osnovnih istraživanja. U godini koja je iza nas, realizovano je preko 10 projekata sa privredom i drugim ministarstvima Vlade Republike Srbije, kao i dva vaučera sa Fondom za inovacionu delatnost.

Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković" poseduje naučni, stručni i organizacioni kapacitet da bude pokretač bioloških i srodnih oblasti istraživanja u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana. Institut je iz tih razloga 2019. godine formirao Centar izuzetnih vrednosti za interdisciplinarna istraživanja u biologiji, u čijem radu je angažovano 174 saradnika iz svih odeljenja našeg Instituta. Formiranje Centra izuzetnih vrednosti za interdisciplinarna istraživanja u biologiju u Institutu će dodatno doprineti unapređenju naučnih istraživanja u oblasti prirodno-matematičkih nauka – biologija, kao i srodnih nauka za koje je Institut takođe akreditovan. Isto tako, očekujemo da će Centar povećati nivo konkurentnosti Instituta na nacionalnim i međunarodnim naučnim i naučno-stručnim pozivima.

U godini iza nas, desile su se značajne promene u organizaciji i finansiranju nauke u Srbiji. Završen je projektni ciklus koji je započeo 2011. godine u okviru koga su istraživači IBISS-a učestvovali u realizaciji 47 projekta. Stupio je na snagu novi Zakon o nauci i istraživanjima kojim je, kao što je predviđeno Strategijom nauke u Srbiji, uspostavljen kombinovani institucionalno-projektni sistem finansiranja naučnoistraživačkih organizacija. Formiran je Fond za nauku Republike Srbije i Institut je do sada dobio dva projekta iz poziva PROMIS i 8 projekata iz programa Saradnje sa dijasporom.

Ono što je obeležilo nekoliko poslednjih meseci, ne samo kod nas već u celom svetu, je pandemija korana virusom SARS-Cov-2. Ovom prilikom najpre želim da se zahvalim svim saradnicima Instituta na pokazanoj odgovornosti i poštovanju preporučenih mera sigurnosti tokom i nakon vanrednog stanja proglašenog zbog pandemije i epidemije izazvane COVID-19 virusom. Posebno smo ponosni što su naši istraživači učestvovali u radu laboratorija za detekciju COVID-19. Istraživači Instituta za biološka istraživanja "Siniša Stanković" - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Begradu, uključeni su u rad laboratorija Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak", zatim novoosnovane "Huo-yan nacionalne laboratorije za molekularnu detekciju infektivnih agenasa Beograd" u Kliničkom centru Srbije, Nacionalne referentne laboratorije u Batajnici i Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju na testiranju COVID-19, zajedno sa kolegama sa drugih instituta i fakulteta u Srbiji.

Institutu je tim povodom 22. maja 2020. godine, u Palati federacije Republike Srbije uručena zahvalnica Vlade Republike Srbije "za izuzetan naučni doprinos u borbi protiv bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-Cov-2".

Dr Mirjana Mihailović, direktor Instituta za biološka istraživanja "Siniša Stanković"

31. maj 2020. godine

 

Dodela zahvalnica doktorandima Instituta za biološka istraživanja "Siniša Stanković"

Naučni deo

dr Svetlana Soković Bajić, „GABA produkujući laktobacili u modulaciji imunskog odgovora preko indukcije autofagije", Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

dr Hristina Obradović, „Perinatalna tkiva i biomedicina: dokle se stiglo“, Institut za medicinska istraživanja, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu

dr Žanka Bojić-Trbojević, „Galektini u implantaciji embriona čoveka” Laboratorija za biologiju reprodukcije, INEP – Institut za primenu nuklearne energije, Univerzitet u Beogradu

dr Tijana Vučić, „Eksperimentalne hibridne zone: veliki mrmoljci” Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet

dr Aleksandra Stanković “Genomika i epigenomika kompleksnih bolesti čoveka", Institut za nuklearne nauke „Vinča", Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu

dr Aleksandra Janković, “Redoks biologija masnog tkiva – ishodište farmakoloških pristupa u gojaznosti i metaboličkim bolestima”, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković” – Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu

dr Slobodan Davidović, “Medonosne pčele Srbije, divlja društva naspram domestifikovanih društava viđena očima populacionih genetičara”, Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković” – Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent