utorak, 26 januar 2021 09:24

Nagrada Fondacije "Goran Ljubijankić" 2020.

Fondacija "Goran Ljubijankić" proglasila je dobitnike nagrada za najbolje doktorske disertacije i master radove iz oblasti molekularne biologije odbranjene u 2020. godini.

Dobitnici nagrade čija je doktorska disertacija realizovana u Institutu za biološka istraživanja "Siniša Stanković" – Institutu od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerziteta u Beogradu su:

Dobitnici nagrade čiji je master rad realizovan u Institutu za biološka istraživanja "Siniša Stanković" – Institutu od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerziteta u Beogradu su:

  • Miloš Vratarić za rad "Efekat dijetalne restrikcije započete u kasnoj životnoj dobi na razvoj inflamacije u jetri starih Wistar pacova", mentora dr Ane Teofilović, naučnog saradnika IBISS, Univerzitet u Beogradu i dr Tanje Jevđović, docenta Univerziteta u Beogradu - Biološki fakultet;
  • Ana Kostić za rad "Uticaj inhibitora Src tirozin-kinaze na indukciju oksidativnog stresa i ćelijske smrti kod humanih glioblastoma in vitro", mentora dr Jelene Dinić, višeg naučnog saradnika IBISS i dr Marije Marin, docenta Univerziteta u Beogradu - Biološki fakultet.

Pored istraživača i mentora sa IBISS-a, imena svih nagrađenih mogu se pronaći na sledećem linku: https://imgge.bg.ac.rs/images/2021/dobitnici-nagrade-fondacije-goran-ljubijankic.pdf

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent