utorak, 04 oktobar 2022 09:27

Nova publikacija

Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković" je objavio monografsku publikaciju “Genetički modifikovane biljke: Biološke osnove – Biotehnološke perspektive”, autora prof. dr Mirjane Nešković, dr Slavice Ninković i dr Jovanke Miljuš Đukić.

GMBiljke K1 malaU ovoj publikaciji je iznet presek trenutnog znanja o genetički modifikovanim biljkama. Govoreći o biologiji genetičkih modifikacija uz povezivanje sa procesom evolucije živog sveta, autori daju potencijal za jasnije sagledavanje pitanja genetički modifikovanih biljaka i formiranje kritičkog mišljenja o toj temi, kako kod stručne zajednice tako i kod zainteresovane javnosti. Jasna i koncizna prezentacija doprinosi da knjiga bude podjednako interesantna i razumljiva svima.

 

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent