ponedeljak, 07 novembar 2022 10:55

Naši istraživači i dalje na listi najcitiranijih

Grupa istraživača sa Univerziteta Stanford je i ove godine ažurirala listu najuticajnijih naučnika. U ovoj listi i dalje se nalaze naše tri koleginice istraživači Instituta za biološoka istraživanja “Siniša Stanković”, dr Marina Soković, dr Jasmina Glamočlija i dr Ana Ćirić saradnice Odeljenja za fiziologiju biljaka.

Lista najuticajnijih naučnika je sačinjena u cilju sagledavanja uticajnosti naučnika i njihovog rada iz nekoliko različitih uglova. Autori liste su koristili podatke iz baze Scopus u kojoj se nalazi preko 8 miliona autora i sačinili listu najcitiranijih autora u 22 naučne oblast i 176 podoblasti, i to na osnovu šest parametara: ukupna citiranost, Hiršov h-indeks, Šrajberov Hm-indeks, broj citata radova u kojima je naučnik jedini autor, broj citata radova u kojima je naučnik jedini ili prvi autor i broj citata radova u kojima je naučnik jedini, prvi ili poslednji autor.

Ova baza je dostupna sa sledećem linku: https://doi.org/10.17632/btchxktzyw.4

Rad sa ovim podacima publikovan je Plos Biology i dostupan je na sledećem linku: https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000384

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11108 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent