sreda, 23 novembar 2022 08:55

Prvi sastanak Srpskog društva za ekstracelularne vezikule (SrbEVs2022)

U petak 18. novembra 2022. godine u Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ – Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju održan je Prvi sastanak Srpskog društva za ekstracelularne vezikule (SrbEVs2022).

Cilj skupa bio je uspostavljanje naučne saradnje među istraživačima koji izučavaju ekstracelularne vezikule, a na skupu je sa izlaganjima učestvovalo 15 istraživača sa Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Instituta za primenu nuklearne energije (INEP), Instituta za nuklearne nauke „Vinča“, Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI), Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Teksasu (Sjedinjene Američke Države).

Galeriju slika sa SrbEVs2022 može se pogledati na sledećem linku: https://srbevs.rs/novosti/

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent