četvrtak, 19 januar 2023 09:38

Obuka iz vođenja projekata u konzervacionoj biologiji i uključivanja zainteresovanih strana

Od 12. do 16. decembra 2022. godine, Branka Bajić, istraživač saradnik sa Odeljenja za genetička istraživanja IBISS boravila je u mestu Mataram, Lombok, Indonezija, gde je pohađala obuku iz vođenja projekata u konzervacionoj biologiji te uključivanja zainteresovanih strana.

Organizator, Conservation Leadership Programme (CLP), je organizacija koja predstavlja partnerstvo između tri internacionalne konzervacione organizacije (BirdLife International, Fauna&Flora International i Wildlife Conservation Society).

Ova radionica bila je završni korak obuke "Conservation Management & Leadership" koju je Branka pohađala online tokom 2020. godine, u okviru prekograničkog projekta sa Rumunijom (“Prekogranična zaštita potkovičara u rumunsko-srpskom području Đerdapske klisure”), koji je takođe finansirao CLP.

Na obuci u Indoneziji bilo je 23 učesnika, mladih lidera iz oblasti konzervacione biologije, iz više od 10 zemalja, sa ciljem osnaživanja i jačanja kapaciteta za zaštitu vrsta na lokalnom, regionalnom i internacionalnom nivou.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent