sreda, 01 mart 2023 10:37

Odobren međunarodni projekat u saradnji sa Nemačkim centrom za istraživanje raka

Saradnici Odeljenja za molekulkarnu biologiju su dobili projekat "Ciljano editovanje epigenetičkih obeležja kao novi terapijski pristup kod trostruko negativnog karcinoma dojke" u saradnji sa kolegama iz Nemačkog centra za istraživanje raka koji se finansira od strane Aleksandar von Humbolt fondacije u trajanju od 2 godine. Ovo je ujedno i tema doktorske disertacije Ane Sarić, istraživača pripravnika na Odeljenju za molekularnu biologiju.

Upotreba metilacije BRCA1 (BRCAness fenotipa) kao prediktivnog markera za terapeutski odgovor na PARP inhibitore i druge terapeutike, će direktno omogućiti tretman trostruko negativnog karcinoma dojke bez prethodnog proveravanja prisustva BRCA1 mutacije. Ova metodološka postavka će olakšati brzi odgovor ka korišćenju novijih lekova kako bi se povećala ćelijska osetljivost ka apoptozi i time doprinelo smanjenju maligniteta i smrti kancerogenih ćelija.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11108 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent