sreda, 15 mart 2023 09:57

Poseta grupi dr Frančeska Ferarija u Milanu (STSM grant - COST akcija CA18127)

Naša koleginica sa Odeljenja za molekularnu biologiju, dr Anja Tolić imala je priliku da poseti grupu za bioinformatiku koju vodi dr Frančesko Ferari na IFOM ETS - AIRC Institutu za molekularnu onkologiju u Milanu od 15. 1. do 28. 2. 2023. Poseta je finansirana STSM grantom COST akcije Međunarodnog nukleomskog konzorcijuma CA18127.

Sekvenciranje nove generacije (NGS) danas ima mnogo različitih primena, od kojih neke mogu pomoći u određivanju epigenetičkih obeležja i otvorenih regiona hromatina širom genomа. Ove metode generišu veliku količinu podataka koji se moraju analizirati računarskim metodama, zbog čega je neophodno da istraživači imaju određeni nivo znanja u oblasti programiranja i uopšte digitalne pismenosti. Jedan od ciljeva ove posete bio je da omogući dobitnici granta da nauči neophodne veštine kako bi analizirala podatke o profilu otvorenosti hromatina iz eksperimenta u kojem je učestvovala. Ovo je deo većeg napora u istraživanju dijabetesa sa ciljem da se spreči gubitak insulin-produkujućih beta ćelija pankreasa epigenetičkim reprogramiranjem druge vrste ćelija pankreasa. Naime, alfa ćelije pankreasa su reprogramirane u ćelije koje proizvode insulin, CRISPR-baziranim epigenetičkim utišavanjem ključnog Arx gena, a promene u otvorenom hromatinu širom genoma su procenjene ATAC-seq NGS metodom, dok su dobijeni podaci obrađeni tokom posete.

Italijanske kolege su vrlo lepo dočekale i prihvatile našu koleginicu, čineći posetu veoma korisnim i zabavnim iskustvom. Svakako se nadamo produbljivanju uspostavljene veze između dve grupe i radujemo se budućoj saradnji.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11108 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent