utorak, 16 maj 2023 15:45

Nagrada Fondacije “Akademik Radoslav K. Anđus” za 2021/2022. godinu

Na konkursu Fondacije "Akademik Radoslav K. Anđus" za najbolju naučnu publikaciju mladog istraživača iz oblasti fiziologije i/ili biofizike za 2021/2022. godinu je izabran rad Miloša Mandića i saradnika: "MAP kinase-dependent autophagy controls phorbol myristate acetate-induced macrophage differentiation of HL-60 leukemia cells" objavljen u časopisu Life Sciences 297:120481.

FARKA nagrada Milos MandicKoautori na radu su dr Ljubica Harhaji-Trajković, dr Maja Misirkić Marjanović i dr Ljubica Vučićević sa Odeljenja za neurofiziologiju IBISS, zatim dr Maja Jovanović iz Instituta za medicinsku i kliničku biohemiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, zatim dr Mihajlo Bošnjak, doc. dr Vladimir Perović, dr Biljana Ristić i prof. dr Vladimir Trajković iz Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i doc. dr Darko Ćirić iz Instituta za histologiju i medicinsku ekologiju "Aleksandar Đ. Kostić" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11108 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent