sreda, 05 jul 2023 09:28

Izabrani najbolji predlozi za zelenu tranziciju srpske privrede

Uz podršku Delegacije EU u Srbiji, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Ministarstvo zaštite životne sredine odabrali su najbolje predloge projekata koji su pristigli kao odgovor na Izazov za inovativna rešenja za zelenu tranziciju srpske privrede.

Odobrena su dva projekta istraživača IBISS-a u okviru Javnog poziva "EU za Zelenu agendu u Srbiji".

Projekat "Put do uspešne dekarbonizacije uz kasetne zelene krovove" izabran je za učešće u Akceleratoru dekarbonizacije i zelene industrije 2023. Glavni podnosilac projekta je firma Green decor iz Beograda, u partnerstvu sa Institutom. Koordinator aktivnosti koje sprovodi IBISS je dr Ljiljana Tubić, Odeljenje za fiziologiju biljaka.

Drugi projekta "Biomasa za energiju i biodiverzitet (B4EB)" izabran je za učešće u Akceleratoru cirkularne ekonomije 2023. Glavni podnosilac je firma DEA LOYALTY D.O.O. u parnerstvu sa Institutom, Fakultet za fizičku hemiju i Mašinski fakultet. Koordinator aktivnosti koje sprovodi IBISS je dr Maja Raković, Odeljenje za hidroekologiju i zaštitu voda.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent