utorak, 19 mart 2024 17:25

IBISS je dobio projekat iz programa Dokaz koncepta koji finansira Fond za nauku RS

U okviru poziva Dokaz koncepta, Fond za nauku RS će finansirati jedan projekat na kome je Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković" nosilac projekta. Rukovodilac projekta DefensivACME je dr Aleksandra Popov Aleksandrov.

Program Dokaz koncepta se finansira sredstvima Svetske banke kroz projekat „SAIGE” (Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji), partnerski projekat Republike Srbije, Evropske unije i Svetske banke posvećen jačanju naučnih istraživanja i inovativnog preduzetništva u Srbiji.

Projekat DefensiveACME je prvi na listi odobrenih projakata sa najviše ostvarenih bodova. Ostali učesnici projekta su kolege sa Odeljenja za ekologiju IBISS, dr Jelena Kulaš i Dušanka Popović, i Odeljenja za fiziologiju biljaka IBISS, dr Suzana Živković, dr Marijana Skorić i dr Milica Milutinović. Na projektu učestvuje i koleginica Milica Živković sa Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI).

Takođe, koleginice dr Jelica Lazarević i dr Darka Šešlija Jovanović sa Odeljenja za fiziologiju i biohemiju insekata i Odeljenja za evolucionu biologiju, su učesnice na projektu čiji je nosilac Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11108 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent