utorak, 11 jun 2024 12:31

Dobijena postdoktorska stipendija u okviru Marie Skłodowska-Curie akcije

Dr Neda Aničić je dobitnica postdoktorske stipendije u okviru Marie Skłodowska-Curie akcije (HORIZON-MSCA-2023-PF-01, MSCA Postdoctoral Fellowships 2023). Projekat pod akronimom BioPesTY biće sproveden u okviru Univerziteta u Kopenhagenu pod mentorstvom prof. dr Sotiriosa Kampranisa.

Projekat ima za cilj da razvije održivo biotehnološko rešenje za proizvodnju biopesticida, piretrina, poreklom iz biljaka Tanacetum cinerariifolium (dalmatinska hrizantema). Da bi se to postiglo, u projektu BioPesTY dr Aničić će razviti soj pekarskog kvasca (Saccharomyces cerevisiae) koji će biti genetski modifikovan da proizvodi piretrine na skalabilan i održiv način. Koristeći multidisciplinarni pristup koji uključuje biohemiju, transkriptomiku i principe sintetičke biologije, biće identifikovan jedini nedostajući korak u biosintezi piretrina i rekonstruisaće se ceo put u kvascu, koji će proste šećere pretvarati u biopesticide bezbedne za ljude.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11108 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent