sreda, 18 april 2018 06:58

Radni sastanak projekta GLOBAQUA

Na Institutu za biološka istraživanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu (IBISS) održan je radni sastanak projekta GLOBAQUA (Managing the effects of multiple stressors on aquatic ecosystems under water scarcitywww.globaqua-project.eu/) 15. i 16. aprila 2018. Ovaj projekat podržan je od strane Evropske komisije preko Sedmog okvirnog programa i okuplja multidisciplinarni konzorcijum koga čini 21 institucija, 19 iz Evrope i po jedna iz Kanade i Maroka. IBISS je partner koji učestvuje u realizaciji većeg broja projektnih aktivnosti.

GLOBAQUA proučava efekte višestrukih stresora na akvatične ekosisteme na primeru šest rečnih slivova – Adiđe (Italija), Anglian (Velika Britanija), Ebro (Španija), Evrotas (Grčka), Sava (Slovenija, Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora) i Souss Massa (Maroko). Ovi slivovi razlikuju se po socio-ekonomskim i prirodnim karakteristikama i stoga predstavljaju optimalan sistem za analizu složenih interakcija u vodenim ekosistemima, a posebno u uslovima ekstremnih hidroloških događaja – suša i poplava.

Projekat je otpočeo u februaru 2014, a završava se u januaru 2019, tako da je beogradski sastanak bio jedan od poslednjih projektnih okupljanja. Svi učesnici ocenili su da je skup bio uspešan i dogovorene su aktivnosti koje su neophodne do sledećeg sastanka u Maroku.

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11108 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent