četvrtak, 20 jun 2019 12:35

Četvrto zajedničko istraživanje reke Dunav

Saradnici Instituta za biološka istraživanja "Siniša Stanković" učestvuju u realizaciji Četvrtog zajedničkog istraživanja reke Dunav (Joint Danube Survey 4) kao deo nacionalnog i međunarodnog tima. Ova, četvrta po redu međunarodna ekspedicija koja se od 2001. ostvaruje na svakih šest godina (usklađeno sa ciklusom planova upravljanja vodama), u organizaciji Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (International Commission for the Protection of the Danube River - ICPDR), uz podršku Evropske komisije i podunavskih zemalja, sa ciljem da se unapredi znanje o procesima u ovoj reci, njenom status, kao da da se obezbedi veće zanimanje javnosti za naučne aktivnosti cvezane za tok Dunava.

IBISS je učestvovao u svim zajedničkim istraživanjima od 2001.

Istraživači IBISS-a, zajedno sa kolegama sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Prirodno-matematičkog fakulteta, Departmana za biologiju, Univerziteta u Novom Sadu, Prirodno-matematičkog fakulteta, Departmana za biologiju, Univerziteta u Nišu, Prirodno-matematičkog fakulteta, Instituta za biologiju, Univerziteta u Kragujevcu, Institut za javno zdravlje Srbije. "Dr Milan Jovanović Batut" i Agencije za zaštitu životne sredine Srbije učestvuju u većem broju složenih istraživačkih aktivnosti.

Više infomacija na: http://www.danubesurvey.org/jds4/about

O prethodnim istraživanjima:
JDS3 - http://www.danubesurvey.org/jds3/
JDS2 - http://www.danubesurvey.org/jds2/
JDS1 - http://icpdr.org/main/activities-projects/joint-danube-survey-1

 

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11060 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent