Predavač: dr Panayiota Xylia, Grupa hidroaromatičnih biljaka, Tehnološki univerzitet na Kipru, Limasol

Vreme: sreda, 30. avgust 2023. u 12:00

Mesto: Biblioteka IBISS

Predavač: dr Petr Baranov, Doktor medicinskih nauka, Doktor nauka, Schepens Institut za istraživanje oka, Masačusets bolnica za oko i uho, Odeljenje za oftalmologiju, Harvard medicinska škola

Vreme: ponedeljak, 28. avgust 2023. u 14:00

Mesto: Biblioteka IBISS

"Genetički diverzitet i struktura populacija beskrilnih muva familije Nycteribiidae i grinja familije Spinturnicidae, ektoparazita dve litofilne vrste slepih miševa u Srbiji"

petak, 07. jul 2023. godine u 12:00

Biblioteka IBISS

"Transdiferencijacija alfa ćelija pankreasa miša u ćelije koje proizvode insulin ciljanom metilacijom DNK primenom Epi-CRISPR sistema"

sreda, 05. jul 2023. godine u 12:00

Biblioteka IBISS

"Superoksid-dismutaze krompira (Solanum tuberosum L.): karakterizacija izoformi i ekspresija u uslovima visokih temperatura"

utorak, 04. jul 2023. godine u 12:00

Biblioteka IBISS

Predavač: dr Srđan Sokanović, Odeljenje za neurobiologiju IBISS

Vreme: sreda, 28. jun 2023. u 13:00

Mesto: Biblioteka IBISS

"Diverzitet i genetička varijabilnost familije Simuliidae (Insecta: Diptera) na području Balkanskog poluostrva"

sreda, 17. maj 2023. godine u 12:00

Biblioteka IBISS

Predavač: dr Nadica Miljković, vanredni profesor Univerziteta u Beogradu – Elektrotehničkog fakulteta (ETF)

Vreme: utorak, 28. mart 2023. u 11.00

Mesto: Biblioteka IBISS

Adresa

Bulevar despota Stefana 142
11108 Beograd
Srbija

Kontakt

Telefon: +381 11 20 78 300
Fax: +381 11 27 61 433
Email: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent