Биоразградња пластике – формирање Инкубатор центра (Фаза I), 2023

Финансијери:

Европска унија

Министарство заштите животне средине

УНДП

Амбасада Шведске

Европска инвестициона банка

Институт за водопривреду "Јарослав Черни", Београд

Партнер: Белинда Анималс д.о.о., Београд

Период уговора: 2023.

Руководилац пројекта: Биљана Васиљев, директор Белинда Анималс д.о.о.

Учесници на пројекту:

др Дајана Тодоровић

др Лариса Илијин

др Весна Перић Матаруга

Сажетак

Циљ Пројекта „Биоразградња пластике - Формирање Инкубарор Центра (I фаза)“ је развој циркулаторног система са ларвама Tenebrio molitor (брашнар). Потенцијал ових ларви је вишеструк: могу се користити као извор висококвалитетне хране богате протеинима и другим нутријентима (за стоку/аквакултуру/кућне љубимце и за људе, где за то постоје законске регулативе); њихов фрас (фецес) представља висококвалитетно органско ђубриво; имају способност разградње различитих типова отпада (пластика, органски отпад...). Планиран је развој Инкубатор Центар који ће имати производно – едукативни карактер. У њему ће се на еколошки начин гајити ларве T. molitor, а вршиће се и едукација заинтересованих пољопривредника, фармера, цвећара, узгајивача рибе/кућних љубимаца..., што има за циљ успостављање мреже малих фарми овог инсекта у Србији. Мали фармери, сеоска пољопривредна газдинства, као суспстрат за гајење ларви могу да користе и био отпад који су до сада одлагали на локалне депоније и/или спаљивали. На овај начин сопственим радом и генерисаним био отпадом, они ће имати прилику да производе квалитетну храну за домаће животиње, чиме би значајно смањили своје трошкове. Ларве ће вршити и биоконверзију стиропора, који ће се додавати у супстрат за њихово гајење, што је иновативно решење за управљање пластичним отпадом. Разградња различитих типова отпада уз помоћ ларви T. molitor би довела до смањења притиска на животну средину, као и до економске исплативости његове разградње.

Ово решење једно је од најбољих предлога пројеката који су стигли као одговор на „Изазов за иновативна решења у области циркуларне економије” и које ће добити финансијску подршку захваљујући #EUZelenaAgendaRS

 

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11060 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent