А

Б

В

Г

Д

Ђ

Е

Ж

З

И

Ј

К

Л

Љ

М

Н

Њ

О

П

Р

С

Т

Ћ

У

Ф

Х

Ц

Ч

Џ

Ш

А

Аврамовић Владимир, истраживач сарадник, Одељење за неуробиологију

проф. др Адамовић Живко, редовни професор, Институт за екологију и биогеографију САН, Одсек за екологију и географију инсеката, Ентомолошко одељење, 1947-

др Аднађевић Тања, виши научни сарадник, Одељење за генетичка истраживања, 2006-2023

академик Анђус Радослав, Одељење за криофизиологију, 1967-1977.

Б

Бабић Николина, истраживач сарадник, Одељење за неуробиологију, 2015-2016.

др Бадовинац Владимир, научни сарадник, Одељење за неуробиологију и имунологију 1994-1999.

др Балтић Светлана, Одељење за неуробиологију, 1998-2002.

др Банковић Јасна, виши научни сарадник, Одељење за неуробиологију, 2004-2017.

мр Бејаковић Давор, асистент, Институт за биолошка истраживања ”Синиша Станковић”, Одељење за зооекологију, Одељење за евалуациону биологију, 1986-1994.

др Блазевски Јана, истраживач сарадник, Одељење за имунологију 2010-2014.

др Богојевић Десанка, научни саветник, Одељење за молекуларну биологију, 1984-2021.

др Божић Ива, виши научни сарадник, Одељење за неуорологију ИБИСС, 2012-2023.

др Бојовић Срђан, научни саветник, Одељење за екологију, 2003-2023.

др Борисављевић Љубинка, виши научни сарадник, Институт за екологију и биогеографију САН, Одсек за екологију и географију биљака, Ботаничко одељење; Биолошки институт, Одељење за фитоекологију, 1951-1983.

др Бркић Марјана, научни сарадник, Одељење за неуробиологију, 2012-2019.

др Будимир Снежана, научни саветник, Одељење за физиологију биљака, 1986-2023.

мр Булатовић Биљана, млађи асистент, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Одељење за ентомологију, 1984-1988.

мр Бунарџић Александар, млађи асистент, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Одељење за ентомологију, 1985-1992.

Буднар Шошкић Марта, истраживач приправник, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Одељење за физиологију, 2021-2023.

проф. др Бунушевац Тома, редовни професор, Институт за екологију и биогеографију САН, Одсек за екологију и географију биљака, Ботаничко одељење, 1947-

В

др Васиљевић Светислав, редовни професор, Институт за екологију и биогеографију САН, 1947-

др Васић Константин, редовни професор, Институт за екологију и биогеографију САН, Одсек за екологију и географију инсеката, Ентомолошко одељење, 1948-

др Веселичић Лепосава, редовни професор, Институт за екологију и биогеографију САН, Одсек за екологију и географију биљака, Ботаничко одељење, 1947-

др Весков Росица, Одељење за неуробиологију, Одељење за неурофизиологију

др Винтерхалтер Бранка, научни саветник, Одељење за физиологију биљака, 1986-2022.

др Вујичић Милица, научни сарадник, Одељење за имунологију 2012-2018.

др Вујошевић Младен, научни саветник, Одељење за генетичка истраживања, 1980-2019, руководилац Одељења 1989-2019.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., научни сарадник, Институт за биолошка истраживања ”Синиша Станковић”, Одељење за екологију, 1994-2007.

др Вукосавић Слободанка, научни сарадник, Одељење за неуробиологију, 1990-1997.

Г

др Гавриловић Душанка, Институт за екологију и биогеографију САН, Одсек за екологију и географију инсеката, Ентомолошко одељење, 1948-

др Гајић Даница, виши научни сарадник, Институт за екологију и биогеографију САН, Одсек за екологију и географију биљака, Ботаничко одељење, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Одељење за фитоекологију, 1953-1976.

др Гигов Александар, Институт за екологију и биогеографију САН, Одсек за екологију и географију биљака, Ботаничко одељење, 1952-1965.

др Глибетић Марија, истраживач сарадник, Одељење за молекуларну биологију, 1981-1990.

др Градојевић Зоран, виши научни сарадник, Институт за екологију и биогеографију САН, Одсек за екологију и географију инсеката, Ентомолошко одељење; Биолошки институт, Одељење за ентомологију; Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Одељење за ентомологију; 1951-1989; Руководилац Одељења за ентомологију, 1961-1986.

др Грбовић-Хуезо Оливера, Одељење за неуробиологију

др Гребешчиков Олег, Институт за екологију и биогеографију САН, Одсек за екологију и географију биљака, Ботаничко одељење, 1948-

проф. др Грозданић Сима, редовни професор, Институт за екологију и биогеографију САН, Одсек за екологију и географију кичмењака, Одељење за кичмењаке, 1947-

др Грчић Ања, научни сарадник, Одељење за физиологију и биохемију инсеката, 2012-2023.

др Гућ-Шћекић Марија, виши научни сарадник, Одељење за генетику, Лабораторија за медицинску генетику, 1972-1984.

Ghalawnji Nabil, стручни саветник, Одељење за физиологију биљака, 1996-2023.

Д

др Димитријевић Јасна, научни саветник, Биолошки институт, Одељење за фитоекологију; Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Одељење за физиолошку екологију биљака; Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Одељење за физиолошку и биохемијску екологију биљака (сада Одељење за екологију), 1961-1987.

др Динић Анка, научни саветник, Биолошки институт, Институт за биолошка истраживања, Одељење за фитоекологију; Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Одељење за фитоекологију; Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Одељење за екологију, 1962-2003.

др Драгићевић Милан, виши научни сарадник, Одељење за физиологију биљака, 2010-2022.

др Дукић Стефановић Слађана, истраживач сарадник, Одељење за биохемију 1995-2000.

др Дунђерски Јадранка, научни саветник, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Одељење за зооекологију 1978-1996;Одељење за биохемију 1996-2014.

Дунђерски Зоран, асистент, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Одељења за зооекологију, 1972-1985.

Ђ

др Ђорђевић Милош, научни сарадник, Одељење за молекуларну биологију, 2013-2022.

др Ђорђевић Сузана, научни сарадник, Одељење за физиологију и биохемију инсеката, 1988-1992.

проф. Ђорђевић Марковић Радмила, научни саветник, Одељење за биохемију, 1975-1978.

др Ђурђевић Лола, научни саветник, Биолошки институт, Институт за биолошка истраживања, Одељење за фитоекологију; Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Одељење за фитоекологију; Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Одељење за екологију, 1978-2015.

др Ђуришић Марија, истраживач сарадник, Одељење за неурофизиологију, 1999-2001.

Е

др Елаковић Ивана, виши научни сарадник, Одељење за биохемију 2003-2019.

др Елез Данка, истраживач сарадник, Одељење за биохемију 1997-1999.

Ж

др Живадиновић Драгослава, научни сарадник, Одељење за неурофизиологију, 1978-1999.

др Живковић Анђелија, виши научни сарадник, Институт за екологију и биогеографију САН, Одсек за хидробиологију, Хидробиолошко одељење, 1947-1971.

др Живојиновић Светислав, редовни професор, академик, Институт за екологију и биогеографију САН, Одсек за екологију и географију инсеката, Ентомолошко одељење, 1947-

З

др Зечевић Нада, Одељење за неуробиологију, 1971-1993.

др Злоткин (Фрушић) Марина, научни сарадник, Одељење за физиологију и биохемију инсеката, 1988-1992. Од 1994 Institute for Drug Research, Hebrew University of Jerusalem.

И

др Ивановић Јелисавета, научни саветник, Одељење за физиологију и биохемију инсеката, 1966-1998, руководилац одељења 1970-1998.

др Ивановић Матић Светлана, научни саветник, Одељенеј за молекуларну биологију, 1981-2020.

др Ивковић Сања, виши научни сарадник, Одељење за неуробиологију, 2015-2019.

Ј

др Јаковљевић Марија, научни сарадник, Одељење за неуробиологију, 2013-2021.

др Јанковић Љубодраг, научни саветник, Институт за екологију и биогеографију САН, Одсек за екологију и географију инсеката, Ентомолошко одељење, 1950-1985.

проф. др Јанковић Милорад М., редовни професор, Институт за екологију и биогеографију САН, Одсек за екологију и географију биљака, Ботаничко одељење; Биолошки институт, Одељења за физиолошку екологију биљака; Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Одељење за физиолошку и биохемијску екологију биљака (сада Одељење за екологију), 1947-1989; Руководилац Одељења за физиолошку екологију биљака, 1961-1983.

др Јанковић Хладни Мирослава, научни саветник, Одељење за физиологију и биохемију инсеката, 1958-1995.

др Јеленковић Анкица, научни саветник, Одељење за неурофизиологију 1999-2017.

Јелисавчић Бојана, самостални технички сарадник, Одељење за генетику, 1970-2001.

проф. др Јовановић Бранислав, редовни професор, Институт за екологију и биогеографију САН, Одсек за екологију и географију биљака, Ботаничко одељење, 1947-

др Јовановић Рајна, научни саветник, Институт за екологију и биогеографију САН, Одсек за екологију и географију биљака, Ботаничко одељење; Биолошки институт, Одељење за фитоекологију; Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Одељење за фитоекологију, 1951-1990.

проф. др Јовановић Слободан, редовни професор, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Одељење за фитоекологију, 1983-1988.

др Јовановић Владимир, виши научни сарадник, Одељење за генетичка истраживања, 2011-2021.

др Јоксимовић Јелена, научни саветник, Одељење за биохемију 1961-1998, руководилац одељења: 1980-1986. и 1995-1998.

К

др Калафатић Добрила, виши научни сарадник, Одељење за цитологију, 1967-2000.

др Калезић Анђелика, научни сарадник, Одељење за физиологију, 2017-2022.

академик Каназир Душан, Одељење за биохемију 1961-1980, Оснивач и руководилац одељења 1961-1980; председник САНУ 1981-1994.

др Каназир Селма, научни саветник, Одељење за неуробиологију, 1978-2019.

др Караџић Бранко, научни саветник, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Одељење за физиолошку и биохемијску екологију биљака (сада Одељење за екологију), 1984-2021; Руководилац Одељења за екологију 2001-2002.

др Картелија Гордана, виши научни сарадник, Одељење за неурофизиологију 1970-2010, руководилац Одељења: 2005-2010.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., научни саветник, редовни професор, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Одељење за екологију, 1979-2017.

др Катарановски Милена, научни саветник, редовни професор, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Лабораторија за целуларну имунологију 1978-1987; Одељење за екологију 2005-2019.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., истраживач приправник, Одељење за неурофизиологију, 2000-2002.

др Коледин Драгица, научни саветник, Институт за екологију и биогеографију САН, Одсек за екологију и географију инсеката, Ентомолошко одељење; Биолошки институт, Одељење за зооекологију, 1950-1990; Руководилац Одељења за зооекологију, 1982-1991.

др Кочовић Душица, научни сарадник, Одељење за неуробиологију,

мр Кузмановић Александра, асистент, Институт за биолошка истраживања ”Синиша Станковић”, Одељење за фитоекологију, 1992-1993.

др Кундаковић Марија, истраживач сарадник, Одељење за биохемију, 2001-2003.

Л

др Лазић Дивна, истраживач сарадник, Одељење за неуробиологију, 2012-2014.

др Лазић Татјана, истраживач сарадник, Одељење за молекуларну биологију, 2002-2003.

др Ленхардт Мирјана, научни саветник, Одељење за хидроекологију и заштиту вода 1985-2022.

др Литнер Војтех, кустос, Институт за екологију и биогеографију САН, 1947-

др Ловрен Мирјана, научни саветник, Одељење за цитологију, 1995-2000.

др Лончаревић Васиљковић Наташа, виши научни сарадник, Одељење за неуробиологију, 2005-2023

Љ

М

др Малков Саша, ванредни професор, Одељење за генетику, 1995-1997.

др Маринковић Петар, истраживач сарадник, Одељење за неуробиологију, 2004-2007.

др Маринковић Саша, научни саветник, Одељење за екологију, 1990-2023.

др Маринковић Татјана, истраживач сарадник, Одељење за неуробиологију и имунологију, 1998-2000.

др Марковић Јелена, истраживач сарадник, Одељење за молекуларну биологију, 2011-2014.

др Матвејев Сергеј, научни саветник, Институт за екологију и биогеографију САН, Одсек за екологију и географију кичмењака, Одељење за кичмењаке; Биолошки институт, Одељење за таксономију, биогеографију и органску еволуцију, 1947-1976.

проф. Матић Гордана, научни саветник, Одељење за биохемију 1978-2020, руководилац одељења 1978-2020.

др Матић Рада, научни саветник, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Одељење за ентомологију; Одељење за екологију, 1982-2020.

мр Мијатовић Јасна, истраживач сарадник, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Одељење за фитоекологију, 1988-1991.

др Мијовић Александар, истраживач сарадник, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Одељење за фитоекологију, 1988-2004.

проф. др Микеш Михаљ, редовни професор, Институт за екологију и биогеографију САН, Одсек за екологију и географију кичмењака, Одељење за кичмењаке, 1950-

др Милановић Мирјана, научни саветник, Одељење за физиологију и биохемију инсеката: 1969-1987, Одељење за генетичка истраживања 1987-1999.

др Милинковић Ведрана, научни сарадник, Одељење за неуробиологију, 2008-2016.

др Миловановић Даринка, Институт за екологију и биогеографију САН, Одсек за хидробиологију, Хидробиолошко одељење, 1947-1971.

др Милосављевић Тања, научни сарадник, Одељење за молекуларну биологију, 1996-2005.

др Милошевић Ана, научни сарадник, Одељење за неуробиологију 1990-1996.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., научни сарадник, Одељење за неуробиологију, 1994-2001.

др Милошевић Радмила, виши научни сарадник, Институт за екологију и биогеографију САН, Одсек за екологију и географију биљака, Ботаничко одељење, Биолошки институт; Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Одељење за фитоекологију, 1953-1991.

др Милошевић Верица, научни саветник, Одељење за цитологију, 1981-2021; Руководилац одељења за цитологију 2011-2021.

др Милошевић Зорица, научни сарадник, Одељење за неуробиологију, 2012-2016.

мр Митић Звонко, асистент, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Одељење за ентомологију, 1990-

др Мишић Војислав, научни саветник, Институт за екологију и биогеографију САН, Одсек за екологију и географију биљака, Ботаничко одељење; Биолошки институт, Одељење за фитоекологију; Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Одељење за фитоекологију, 1950-198; Руководилац Одељења за фитоекологију, 1961-1987.

мр Младеновић Александра, асистент, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Одељење за зооекологију, 1998-2003.

Н

др Нешић Оливера, научни сарадник, Одељење за неурофизиологију, 1997-2000.

др Нешовић Марија, истраживач сарадник, Одељење за неуробиологију, 2016-2022.

др Николић Ивана, научни сарадник, Одељење за имунологију, 2010-2018.

др Николић Милош, виши научни сарадник, Одељење за физиологију биљака, 2012-2021.

др Новак Ангелина, виши нучни сарадник, Одељење за генетику, Лабораторија за медицинску генетику, 1972-1984.

Њ

 

О

мр Оберан Љиљана, Стручни саветник, Одељење за екологију, 1987-2023.

др Олбина Гордана, Одељење за неуробиологију

Остојић Зоран, Одељење за неуробиологију

П

др Павешић Јасна, Институт за екологију и биогеографију САН, Одсек за екологију и географију биљака, Ботаничко одељење, Институт за биолошка истраживања, Одељење за фитоекологију, 1958-1962.

др Павловић Загорка, виши кустос, Институт за екологију и биогеографију САН, Одсек за екологију и географију биљака, Ботаничко одељење, 1948-; Руководилац Одељења за фитоекологију до 1961.

др Парабуцки Ана, научни сарадник, Одељење за неуробиологију

др Пејновић Нада, научни саветник, Одељење за имунологију, 2019-2022.

др Пекић Божидар, виши научни сарадник, Институт за екологију и биогеографију САН, Одсек за екологију и географију кичмењака, Одељење за кичмењаке, 1954-1973.

др Пековић Сања, научни саветник, Одељење за неуробиологију, Рукововдилац Одељења, 1987-2019.

мр Перић Љиљана, асистент, Институт за биолошка истраживања, Одељење за фитоекологију, 1970-1977.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., истраживач сарадник, Одељење за биохемију 2003-2007.

др Петковић Филип, научни сарадник, Одељење за имунологију, 2010-2014.

др Петров Борис, научни саветник, Институт за екологију и биогеографију САН, Одсек за екологију и географију кичмењака, Одељење за кичмењаке, Биолошки институт, Одељење за биогеографију и органску еволуцију, 1948-1984; Руководилац Одељења за таксономију, биогеографију и органску еволуцију

др Петровић Ања, научни сарадник, Одељење за молекуларну биологију, 2012-2018.

др Петровић Миодраг, научни саветник, Одељење за молекуларну биологију, 1978-2012; Директор Института 2001-2010.

др Познановић Горан, научни саветник, Одељење за молекуларну биологију, 1978-2019.

др Попић Јелена, научни сарадник, Одељење за неуробиологију, 2006-2017.

др Поповић Милорад, научни саветник, Институт за екологију и биогеографију САН, Одсек за екологију и географију биљака, Ботаничко одељење; Биолошки институт, Одељење за фитоекологију; Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Одељење за фитоекологију, 1950-1988.

др Поповић Ранка, научни саветник, Биолошки институт, Институт за биолошка истраживања, Одељење за фитоекологију; Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Одељење за физиолошку екологију биљака; Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Одељење за физиолошку и биохемијску екологију биљака (сада Одељење за екологију), 1961-2000; Руководилац одељења за физиолошку и биохемијску екологију биљака 1983-1992; Руководилац одељења за екологију 1992-2001; Члан КПО 1982-1984, 1985-1989; Директор Института 1992–2000.

др Пролић Залтко, научни саветник, Одељење за физиологију и биохемију инсеката, 1993-2013; Помоћник директора Института 1994-1999.

Р

проф. др Радовановић Милутин, редовни професор, академик, Институт за екологију и биогеографију САН, Одсек за екологију и географију кичмењака, Одељење за кичмењаке, 1947-

др Радојичић Марија, научни саветник, Одељење за биохемију 1978-1981.

др Рајевски Лав, виши научни сарадник, Институт за екологију и биогеографију САН, Одсек за екологију и географију биљака, Ботаничко одељење, 1947-

др Ракић Миа, виши научни сарадник, Одељење за неуробиологију

проф. Ракић Љубисав, редовни професор, Одељење за неуробиологију, Одељење за неурофизиологију

др Ранковић Бисерка, Институт за екологију и биогеографију САН, 1947-

др Рауш Балинд Снежана, научни сарадник, Одељење за неурофизиологију, 2008-2019.

др Рибарац Степић Невена, научни саветник, Одељење за биохемију 1961-1981.

др Ристић Биљана, истраживач сарадник, Одељење за биохемију 1996-2004.

др Руждијић Сабера, научни саветник, Одељење за неуробиологију

др Ружић Анка, Институт за екологију и биогеографију САН, Одсек за екологију и географију кичмењака, Одељење за кичмењаке, 1948-

др Русић Стојиљковић Мирјана, научни саветник, Одељење за неуробиологију

С

проф. др Савић Иво, редовни професор, Биолошки институт, Одсек за екологију и географију кичмењака, Одељење за кичмењаке, 1958-

др Секулић Милка, научни саветник, Одељење за цитологију, 1970-2012; Руководилац Одељења за цитологију 2000-2011.

др Симоновић Ана, научни саветник, Одељење за физиологију биљака, 1995-2000; 2006-2022.

проф. др Симоновић Предраг, редовни професор, Одељење за еволуциону биологију, 2011-2024.

др Сисојевић Пелагија, научни саветник, Институт за екологију и биогеографију САН, Одсек за екологију и географију инсеката, Ентомолошко одељење, Биолошки институт, Одељење за ентомологију, 1950-1991; Руководилац Одељења за ентомологију, 1986-1991.

др Смиљанић Косара, виши научни сарадник, Одељење за неуробиологију, 2005-2021.

др Стаменковић Радак Марина, научни саветник, Одељење за генетику популација и екогенотоксикологију, 1982-2022.

др Станић Власта, виши научни сарадник, Одељење за физиологију и биохемију инсеката, 1985-1995.

проф. др Станковић Синиша, редовни професор, академик; Институт за екологију и биогеографију САН, Одсек за хидробиологију, Хидробиолошко одељење; Биолошки институт, сада Одељења за хидробиологију и заштиту вода, 1947-1966, Директор института 1947–1966.

др Станковић Тијана, виши научни сарадник, Одељење за неуробиологију, 2005-2020.

мр Станошевић Јасмина, истраживач сарадник, Одељење за биохемију, 1996-1999.

др Стевановић (рођ. Матијашевић) Бранка, редовни професор, Биолошки институт, Институт за биолошка истраживања, Одељење за физиолошку екологију биљака, 1969-1970.

др Стефановић Ковинка, научни саветник, Биолошки институт, Одељење за фитоекологију; Биолошки институт, Одељења за физиолошку екологију биљака; Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Одељење за физиолошку и биохемијску екологију биљака (сада Одељење за екологију), 1958-1990.

Стоисављевић Милена, самостални технички сарадник, Лабораторија за анималну цитогенетику, Одељење за генетику, 1970-2005.

др Стојковић Бурић Соња, научни сарадник, Одељење за неуробиологију, 2012-2018.

др Стошић-Грујичић Станислава, научни саветник, Одељење за имунологију 1971-2015, руководилац одељења: 2005-2015.

Т

др Тешић Весна, научни сарадник, Одељење за неуробиологију, 2007-2019.

проф. др Тодоровић Максим, редовни професор, Институт за екологију и биогеографију САН, Одсек за екологију и географију кичмењака, Одељење за кичмењаке, Биолошки институт, Одељење за зооекологију; Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Одељење за зооекологију, 1950-; Руководилац Одељења за зооекологију, 1960-1981; Председник КПО 1978–1979.

др Трајковић Дивна, научни саветник, Одељење за биохемију 1961-2002, директор ИБИСС-а 1990-1991.

Ћ

др Ћулић Милка, Одељење за неуробиологију, Одељење за неурофизиологију

У

 

Ф

др Филиповић Радмила, Одељење за неуробиологију

Х

др Хофман Катарина, научни сарадник, Одељење за неуробиологију, 2011-2022.

др Христић Мирјана, виши научни сарадник, Одељење за цитологију, 1965-1995; Руководилац одељења за цитологију 1985-1995.

Ц

др Цветковић Ивана, научни сарадник, Одељење за молекуларну биологију, 1997-2002.

Ч

др Чворо Александра, научни сарадник, Одељење за биохемију 1995-2001.

др Черњавски Павле, дописни члан академије САН, Институт за екологију и биогеографију САН, Одсек за екологију и географију биљака, Ботаничко одељење, 1947-1948.

др Чуљковић-Краљачић Биљана, научни сарадник, Одељење за неуробиологију

Џ

 

Ш

Шајкунић Сања, истраживач приправник, Одељење за физиологију биљака, 2019 - 2022.

др Шакић Борис, Одељење за неуробиологију 1983-1985, Одељење за неуробиологију 1987-1989.

др Швиртлих Марија, Одељење за неуробиологију

др Шекуларац Снежана, виши научни сарадник, Одељење за молекуларну биологију, 1989-1998.

Шубаревић Јелена, истраживач приправник, Одељење за неурофизиологију, 2000-2001.

др Шуша Мира, истраживач сарадник, Одељење за биохемију 1986-1990.

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11108 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent