Набавка добара - ЈН 7-1/2018 - Mедицински и лабораторијски потрошни материјал

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума П1

Одлука о закључењу оквирног споразума П2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П2

 

 

Набавка добара - ЈН 6-1/2018 - Хемијски производи

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума П1

Одлука о закључењу оквирног споразума П2

Одлука о закључењу оквирног споразума П4

Одлука о обустави преговарачког поступка П3

Обавештење о обустави поступка П3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П4

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П2

 

 

 

Набавка услуга - ЈН 12/2018 - Услуге штампања и сродне услуге

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о издатим наруџбеницама II квартал

 

 

 

Набавка радова - ЈН 11/2018 - Реконструкција и проширење постојеће активне мрежне и пасивне кабловске инфраструктуре

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

Набавка добара - ЈН 10/2018 - Рачунарска опрема и материјал

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о издатим наруџбеницама II квартал

 

 

Набавка добара - ЈН 9/2018 - Канцеларијски  материјал

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума П1

Одлука о закључењу оквирног споразума П2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П2

Обавештење о издатим наруџбеницама II квартал П1

Обавештење о издатим наруџбеницама II квартал П2

 

 

Набавка добара - ЈН 8/2018 - Моторна возила

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

Набавка добара - ЈН 7/2018 - Медицински и лабораторијски потрошни материјал

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори 1

Питања и одговори 2

Измене и допуне конкурсне документације 1

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Одлука о закључењу оквирног споразума П1

Одлука о закључењу оквирног споразума П2

Одлука о закључењу оквирног споразума П3

Одлука о закључењу оквирног споразума П4

Одлука о закључењу оквирног споразума П5

Одлука о закључењу оквирног споразума П6

Одлука о закључењу оквирног споразума П7

Одлука о закључењу оквирног споразума П8

Одлука о закључењу оквирног споразума П9

Одлука о закључењу оквирног споразума П10

Одлука о закључењу оквирног споразума П11

Одлука о закључењу оквирног споразума П12

Одлука о закључењу оквирног споразума П13

Одлука о закључењу оквирног споразума П15

Одлука о закључењу оквирног споразума П16

Одлука о закључењу оквирног споразума П17

Одлука о закључењу оквирног споразума П18

Одлука о закључењу оквирног споразума П19

Одлука о закључењу оквирног споразума П20

Одлука о закључењу оквирног споразума П21

Одлука о закључењу оквирног споразума П22

Одлука о закључењу оквирног споразума П23

Одлука о закључењу оквирног споразума П24

Одлука о закључењу оквирног споразума П25

Одлука о закључењу оквирног споразума П26

Одлука о закључењу оквирног споразума П27

Одлука о закључењу оквирног споразума П28

Одлука о закључењу оквирног споразума П29

Одлука о закључењу оквирног споразума П30

Одлука о закључењу оквирног споразума П31

Одлука о закључењу оквирног споразума П32

Одлука о закључењу оквирног споразума П33

Одлука о закључењу оквирног споразума П34

Одлука о закључењу оквирног споразума П35

Одлука о закључењу оквирног споразума П36

Одлука о закључењу оквирног споразума П37

Одлука о закључењу оквирног споразума П38

 Одлука о закључењу оквирног споразума П39

Одлука о обустави поступка П14 и П40

Обавештење о обустави поступка П14 и П40

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П30

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П27

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П38

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П5

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П7

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П8

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П10

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П17

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П31

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П6

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П9

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П11

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П12

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П12

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П15

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П18

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П19

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П20

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П21

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П28

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П29

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П33

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П34

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П35

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П36

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П37

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П39

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П4

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П13

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П16

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П22

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П23

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П24

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П25

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П26

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П32

Обавештење о издатим наруџбеницама II квартал П1

Обавештење о издатим наруџбеницама II квартал П2

Обавештење о издатим наруџбеницама II квартал П3

Обавештење о издатим наруџбеницама II квартал П5

Обавештење о издатим наруџбеницама II квартал П7

Обавештење о издатим наруџбеницама II квартал П8

Обавештење о издатим наруџбеницама II квартал П16

 

 

 

Набавка добара - ЈН 6/2018 - Хемијски производи

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори 1

Измене и допуне конкурсне документације 1

Питања и одговори 2

Одлука о закључењу оквирног споразума П1

Одлука о закључењу оквирног споразума П2

Одлука о закључењу оквирног споразума П3

Одлука о закључењу оквирног споразума П4

Одлука о закључењу оквирног споразума П5

Одлука о закључењу оквирног споразума П6

Одлука о закључењу оквирног споразума П7

Одлука о закључењу оквирног споразума П8

Одлука о закључењу оквирног споразума П9

Одлука о закључењу оквирног споразума П10

Одлука о закључењу оквирног споразума П11

Одлука о закључењу оквирног споразума П12

Одлука о закључењу оквирног споразума П14

Одлука о закључењу оквирног споразума П15

Одлука о закључењу оквирног споразума П16

Одлука о закључењу оквирног споразума П17

Одлука о закључењу оквирног споразума П19

Одлука о закључењу оквирног споразума П20

Одлука о закључењу оквирног споразума П21

Одлука о закључењу оквирног споразума П22

Одлука о закључењу оквирног споразума П25

Одлука о закључењу оквирног споразума П26

Одлука о закључењу оквирног споразума П27

Одлука о закључењу оквирног споразума П28

Одлука о закључењу оквирног споразума П29

Одлука о закључењу оквирног споразума П30

Одлука о закључењу оквирног споразума П32

Одлука о закључењу оквирног споразума П33

Одлука о обустави поступка П13, П18, П23, П24, П31

Обавештење о обустави поступка П13, П18, П23, П24, П31

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П17

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П21

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П25

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П27

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П28

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П29

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П30

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П4

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П6

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П7

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П8

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П10

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П11

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П12

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П14

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П19

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П22

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П26

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П32

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П33

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П5

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П20

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П9

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П15

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П16

Обавештење о издатим наруџбеницама II квартал П1

Обавештење о издатим наруџбеницама II квартал П3

Обавештење о издатим наруџбеницама II квартал П5

Обавештење о издатим наруџбеницама II квартал П7

Обавештење о издатим наруџбеницама II квартал П9

Обавештење о издатим наруџбеницама II квартал П25

Обавештење о издатим наруџбеницама II квартал П27

Обавештење о издатим наруџбеницама II квартал П29

Обавештење о издатим наруџбеницама II квартал П30

 

 

 

Набавка добара - ЈН 5/2018 - Производи за чишћење

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори 1

Одлука о закључењу оквирног споразума П1

Одлука о закључењу оквирног споразума П2

Одлука о закључењу оквирног споразума П3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму П3

Обавештење о издатим наруџбеницама II квартал П1

Обавештење о издатим наруџбеницама II квартал П2

Обавештење о издатим наруџбеницама II квартал П3

 

Набавка добара - ЈН 4/2018 - Храна за лабораторијске животиње

Позив за подошење понуда

Конкурсна домументација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка услуга - ЈН 3/2018 - Услуге обезбеђења

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка добара - ЈН 2/2018 - Електрична енергија

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка добара - ЈН 1/2018 - Гориво за моторна возила

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11108 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent