Библиотека

Сала за предавања

Стаклене баште

Одгајалиште експерименталних животиња

Јединица за узгајање биљних ћелија и органа

Две стерилне собе за пропагацију анималних и хуманих ћелија

Drosophila комора – климатизована просторија са регулисаном температуром и влажности ваздуха за одржавање различитих врста и линија Drosophila

Узгајалиште инсекта-соба са контролисаним микроклиматским условима(температура, светлост, влажност) за гајење и одржавање популација различитих врста инсеката


Правилник о управљању сукобом интереса у Институту 2022. година

 

План-управљања-ризицима ИБИСС

 

 

План мера за остваривање и унапређење родне равноправности

 

Правилник о коришћењу научноистраживачке опреме

 

Подаци Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ – Института од националног значаја за Републику Србију на основу чл. 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гланик РС“, бр. 159/2020).

 

UniSAFE - Ending Gender Based Violence (GBV)

 

 

Правила теренског рада

- Прилог 1 правила рада на терену

- Прилог 2 правила рада на терену

- Прилог 3 правила рада на терену

 Code of practice for fieldwork of IBISS

 

Општа и безбедносна правила понашања и рада у лабораторијама

- Прилог 1 Општа и безбедносна правила понашања и рада у лабораторијама

- Прилог 2 Општа и безбедносна правила понашања и рада у лабораторијама

General and safety code of conduct and practice applied to laboratories at IBISS

 

Програм ПРИЗМА
IRIS - Одржавање генетичке разноликости и динамика популације природних популација угрожених биљних врста: Полиморфизам боје света Iris pumila L.

- План управљања утицајима на животну средину и друштво (ESMP) -

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11108 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent