istorija1

Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић" у Београду је водећа мултидисциплинарна научна институција у нашој земљи у области биолошких наука. Мултидисциплинарни приступ истраживањима омогућен је окупљањем целокупног научног потенцијала из области биолошких наука у Србији након Другог светског рата, уз истовремено формирање и сопственог научног кадра. У оквиру Српске академије наука у Београду под руководством академика Синише Станковића, 31. маја 1947. године, основана су два Института Институт за екологију и биогеографију и Институт за физиологију, развиће, генетику и селекцију, који представљају почетак и основу данашњег Института.

istorija2
Основна делатност Института од његовог оснивања до данас је континуирани научноистраживачки рад, коме је основни циљ унапређење научне мисли у области биологије. Ову своју делатност Институт реализује кроз научна истраживања од националног, односн посебног значаја за свеукупни друштвени развој Републике Србије у области биолошких наука. У својој делатности, Институт је превасходно оријентисан на фундаментална и мултидисциплинарна истраживања у различитим биолошким дисциплинама. Истраживања у Институту фокусирана су на следеће научне дисциплине: биохемија, молекуларна биологија, цитологија, анимална физиологија, биљна физиологија, неуробиологија, неурофизиологија, имунологија, генетика, екологија акватичних и терестричних екосистема, заштита животне средине, таксономија и органска еволуција. Поред ширења научних сазнања из тих области, сва наведена истраживања су значајна и за развој других области којима је биологија основа (медицина, шумарство, фармација, пољопривреда, биотехнологија). Резултати добијени у основним биолошким истраживањима могу, као крајњи циљ, да имају своју примену у свим областима друштвеног развоја у којима биологија може дати свој допринос.

 

 

istorija3

Друга битна делатност Института јесте континуирано формирање и образовање научноистраживачког кадра који обухвата усавршавање младих истраживача кроз различите научне активности. У Институту се реализује велики број дипломских, последипломских и докторских радова. Како је Институт члан Универзитета у Београду, његови сарадници активно учествују у извођењу основних, последипломских и докторских студија. На овај начин, научни кадар Института доприноси побољшању квалитета наставе на сродним факултетима Универзитета у Београду и активно учествује у процесу размене знања и стварања модела интеракције наука образовање у Србији.

 

istorija4Данас је у Институту запослено 293 истраживача - 237 доктора наука и 56 истраживача сарадника, студената докторских студија.

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11108 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent