У својој делатности Институт је превасходно орјентисан на фундаметална и мултидсициплинарна истраживања из области биолошких наука. Истраживања у Институту фокусирана су на следеће научне дисциплине: биохемија, молекуларна биологија, цитологија, анимална физиологија, биљна физиологија, неуробиологија, неурофизиологија, имунологија, генетика, екологија акватичних и терестричних екосистема, заштита животне средине, таксономија и органска еволуција. Поред ширења научних сазнања из тих области, сва наведена истраживања су значајна и за развој других области којима је биологија основа (медицина, шумарство, фармација, пољопривреда, биотехнологија...).

Имајући у виду програм развоја, кадрове, опремљеност и постигнуте резултате, Институт представља јединствену научну организацију са аспекта развоја већег броја биолошких дисциплина. Мултидисциплинарни приступ испитивањима захтевао је окупљање тимова стручњака различитих специјалности (општи биолози, молекуларни биолози, еколози, биохемичари, хемичари, физичари, математичари, медицинари, фармацеути, шумари, агрономи и др.), који су сукцесивно формирани у складу са дефинисаним пројектним задацима.

Руководиоци одељења:

Одељење за биохемију - др Ана Ђорђевић

Одељење за генетичка истраживања - др Јелена Благојевић

Одељење за генетику популација и екогенотоксикологију - др Марија Танасковић

Одељење за еволуциону биологију - др Алексеј Тарасјев

Одељење за екологију - др Павле Павловић

Одељење за имунологију - др Ђорђе Миљковић

Одељење за молекуларну биологију - др Мелита Видаковић

Одељење за неуробиологију - др Милица Пешић

Одељење за неурофизиологију - др Бранка Петковић

Одељење за хидроекологију и заштиту вода - др Момир Пауновић

Одељење за цитологију - др Бранко Филиповић

Одељење за физиологију - др Душко Благојевић

Одељење за физиологију биљака - др Славица Нинковић

Одељење за физиологију и биохемију инсеката - др Весна Перић Матаруга

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11108 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent