Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" је један од суиздавача часописа Archives of Biological Sciences, орган Српског биолошког друштва. Часопис је осонован 1949. године под називом „Архив биолошких наука". Оснивач часописа и први главни и одговорни уредник био је академик Синиша Станковић. Од 1987. године часопис излази на енглеском језику. У 1993. години мења назив у „Archives of Biological Sciences" и под тим именом излази и данас.

„Archives of Biological Sciences" је мултидисциплинарни часопис који објављује радове из различитих дисциплина биологије, укључујући молекуларну биологију, биохемију, физиологију, екологију и беомедицинска истраживања. Часопис излази четири пута годишње, а од 2002. године доступан је и у електронском облику. Часопис је индексиран у неколико светских индексних база научних часописа, а 2008. године је прикључен SCI листу listu (Science Citation Index – Thomson Reuters). За 2020. годину према Извештају о цитираности "Journal Citation Report for 2020" остварио је фактор утицајности (Impact Factor) 0.956.

 

 

 

korica casopisa vol6 no4Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" је један од суиздавача часописа Water Research and Management кога издаје Српско друштво за заштиту вода. Овај часопис основан је 2011. године са идејом да се установи платформа за размену информација из свих области истраживања вода, као и да се оствари боља веза између науке и система управљања водама. Поред Института, суиздавачи часописа су и Институт за водопривреду “Јарослав Черни” и Међународно удружење предузећа која се баве водоснабдевањем (The International Association of Water Supply Companies in the Danube River Catchment Area - IAWD). Часопис излази четири пута годишње. Редакциони одбор тренутно ради на укључивању часописа у више индексних база.

Адреса

Булевар деспота Стефана 142
11108 Београд
Србија

Контакт

Телефон: +381 11 20 78 300
Факс: +381 11 27 61 433
Е-маил: ibiss@ibiss.bg.ac.rs

futer excellent